I r j 1 i I i 20 20 I i i I s J O ■MH 60 60 HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. Bedrag Straat van of gracht SAMEN NAMEN NAMEN waar de school ES EN geld. gevestigd is. 'OORNAMEN. VOORNAMEN. [(Antonie) Goudswaard (Karei) 1400) 1 1400 1 (Jan Thomas) I vuur eis volgend ƒ20 1400 1 iPieter) 1300 2 2 1100 2 2 i Afd. A. Ie gymnastiek: gymn. M. O. 560 i Afd. B. L. en M. O.! iMagdalena minai 480 1ste klasse ®o. v. Hoornbeek- straat 5. Openbare burgerschool. n Totaal (Petronella Imina) eu-Troost lena Gerardina) vr. en ordeoef. onds. (1889) Fransch. 2de 3de 4de ode 6de 7de 8ste 9de T "O 24 24 24 24 24 23 14 5 186 leerlingen. EN VOORNAMEN. SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. i (Christiaan lisi gl S Rang of akte en verdere toelatingen. 8 I C2O f&ü verg voor bui Getalsterkte der klassen op 15 December 1907: 24 leerlingen. tet teekenenI t(Marcus Johannes) teek. (Alberik Achille nes) ONDERWIJZERS wie hel Hoofd der school wordt bijgestaan. Z, q en s. Hoofdond. (1878) Fransch. Engelsch. Duitsch. Moll (Annie Elisabeth Maria) f 100 Wtfs (Anna Mechteld) 80 d fMartinus KUS) (hoofdond. (1889)\‘f1400' 1 I Fr., Eng., wisk. vr. en ordeoef. ihoofdond. (1889)! Fr., Eng., D., wisk. Duitsch M. O. A.| vr. en ordeoef. I (hoofdond. (1878)! Fr., Eng. D„ Fr. M. O. A. hoofdond. (1889) Fr., Eng., D., wisk. vr. en ordeoef. (1889)! i., Eng ld. (1889) 1000 1200 2 900 i 5 i het school- Rang of akte en r v i Inkoms verdere toelatingen. I Tl. CU UI' ihoofdond. Fr., Eng one Fransch. vr. en ordeoef. j ihoofdond.s(1889)' Fransch. nutt. handw. j hoofdonds.(l889) Fransch. sehoonschr.M.O. nutt handw. b (Wilhelmus Kiusi In afd. A (kl. 1-6) ƒ68. In afd. B (kl. 7-9) i 88. Ver mindering voor het 8e i ikind uit éénj - gezin 10, voor elk v wigciiu i per jaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 559