i I i I I I 20 20 s ja 61 61 r 3 I L 1350 HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school- Inkoms EN ES EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. JOBS AMEN. VOORNAMEN. lAriel ak •oké) 1100 2 vacaturen. i vacaturen. gymnastiek vacature. iet teekenen vacature. B Tot November 1907 de heer Arie Mout. handwerken n 157 leerlingen. Rang of akte en verdere toelatingen. rt n Totaal 61. Hondius- straat 76. SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. A B Hoofdakte Fr., gymn. Teekenen. dl 'o fi s 29 15 18 21 22 24 ■J i Laban (Anthony) Hoofdakte Fransch vrije en ordeoef.1 Hoofdakte Fransch vrye en ordeoef. Openbare burgerschool. 1 Grootendorst (Jeannette) Kuiler (Alida Hendrika Christina) Getalsterkte der klassen op 15 December 1907: 1ste klasse A. 28 leerlingen. 1ste 2de 3de 4de 4de 5de ONDERWIJZERS ;ie het Hoofd der school wordt bijgestaan. I Rang of akte en I verdere i toelatingen. 30 Als bh, 30 school Korte Loni- bardstraat. f 2300i 73öOverja voor huid

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 560