i I 1 20 s i1 Jl i 61a 61a 5 e f g i i 1 T HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. Straat I Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school Inkomt EK ra EK gevestigd is. geld. VOORNAMEN. fOOKNAMEN. VOORNAMEN. k (Willem Frederik)' Mout (Arie) «la. Copernicus straat 159. ƒ24 i Willem) 1300 1300 7UO 2 j 2 i 950; 2 (Anna Maria 900 2 handwerken S Ie Gymn. M.O. I 420 'Steekenen: j jer. j Teekenen M. O. 1 2 gymnastiek: hederik) SOORT EN BENAMING PEK SCHOOL. Totaal 31 leerlingen. n n n 2de 3de 4de 5de 6de 7de 7de A B hoofdond. Fransch Gymn. hoofdond. Fransch hoofdond. Fransch I vr. en ordeoef. (Antonius Johannes Bijer (Jan Paulus mus) 'Vieoo' 3 5 32 34 32 32 32 19 18 75 320| 800 230 leerlingen. Getalsterkte der klassen op 15 December 190" 1ste klasse n n Rang of akte en verdere toelatingen. tookos) Ider (Neeltje Alida) j vr. en ordeoef. teekenen. I hoofdonds. Fransch vrije en ordeoef? 135| 120 105 2 I onderw. Fransch vr. en ordeoef. I hoofdond. Fransch onds. Fransch 100! 50 per jaar. 80 l^oba) H (Catharina) P (Adriana kh) Kt (Anna Maria) I [(Maria) j pornelia Johanna) [(Anna Frederica) wnka Jacomina) Openbare burgerschool. S i het school- 111 ONDERWIJZERS wie het Hoofd der school wordt by gestaan. Hoofdond. f 2200 Fransch. f 350 ven Vrtfe en ordeoef. voor huil i Zang Toonkunst 1 (van Beek (Petronella) (Tuinman (Catharina Maria)' Becht (Maria) 1 Riedijk (Hillegonda Jacomina) 1 I Rang of akte en verdere toelatingen. a—l, o,p, q en s. 75 2 75 2 i 75! 2 i 75 2 I o

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 561