I I I I 20 20 616 616 s - t a I i :"ÏST“; HOOFD DER SCHOOL. KWEEKEL1NGEN. Bedrag Straat van NAMEN NAMEN NAMEN het school- Inkom ES EN EN geld. gevestigd is. lOORNAMEN VOORNAMEN. VOORNAMEN. >nven (Johanna onds. dien lijdelijk.) 500 Ie handwerken Ie gymnastiek: t) Werden later opgeroepen (1 Febr. 1908). of gracht waar de school n n Rang of akte en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. SOORT EN BENAMING DEK SCHOOL. Boofdond. Fransch M. 0. Ls (Helena M.) F (Cornelia H.) (Louise) tijdelijk aan ge- onds. Fransch M. O. id. id. Fransch. tJ. g s ao g O c u. 4= E (ND ce •2 g Ja T Q« N Z <s> e Getalsterkte der klassen op 15 December 1907: 1ste klasse 15 leerlingen. 2de 5 3de 1 4de 4 5de Totaal. 25 leerlingen. i <500 i 500 I 500 i Voorloopig I als Amalia van Solms- i straat 40 per jaar. ONDERWIJZERS wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. Openbare burgerschool. |t vak is nog geen pijzer aangesteld. it vak is nog geen |eel aangesteld. I ftlb. Emmastr. 42. (Hulpschool) a—k, (Roel (Willem Lodewijk) p, q en s. (T|jdeiyk met de lei ding belast).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 562