I I gssreitsaa ondArwiizAr. 20 20 62—63—64 62 -63-64 I •I I s 1 trianus) HOOFDEN DER SCHOLES. KWEEKEL1NGEN. Bedrag Straat van SAMEN NAMEN NAMEN het school ss EN EN geld. gevestigd is. [VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. nihil. «2. Westeinde S8. ■rg (Evert) llMfdl Post (Gerrit Heter) 63. Nobelstraat 15. der Haas (Johannes Pieter) a—ienk van 64. Koningstraat 1. 11UUV1 LU3I Dijs (Johannes Albertus) Cornelia of gracht waai' de school hoofda Franschj hoofd Hoogdi nutt. handw. nutt. handw. nutt. handw. Rang of akte en verdere toelatingen. hoofdakte. hoofdakte. SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. r_ c s <s 1 Rang of en toelati! n Margaretha Louise)1 unuerwyzeres. )en (Petronella) 'onderws., nutt. handw. nutt. en fraaie handw.! a—ienk Justinus) (David Arnoldus (mus) (Jacob) i (Albertus Gerardus Gesubsidieerde btfz. school voor gew. lager onderwijs. Per maand voor 1 kind ƒ0.75; voor 2 kinderen uit één gezin ƒ1.20; voor elk kind meer uit één gezin ƒ0.35. Clemens Joseph) Post dsaiasi (Jacob Marcellos ies) lohannes) Johannes Frederik) nders—Vuijk) Alida la) laria Petronella) de Visser Smits (Johannes i Paulus) IDoorschodt (Ferdinand Hubertus) onderwijzer. onderwijzer. v- ien ordeoef. Verel (Dirk) nuviuiiKte vr.öii ordeoef.; onderwijzer, hoofdakte,handteokenen vrije en ordeoef. onderw. vrije en ordeoef. onderws. nutt. handw. j 1 vrije en ordeoef. onderwijzeres. I vrije en ordeoef. onderwijzeres. ONDERWIJZERS rie de Hoofden der seinden worden bijgestaan. (Johannes) pDdert Johannes) llArie) Kt Johanna Cornelia) Rnelia Margaretha F' Mar< KCatharina 1 r Hormina) fonella) Ll»iï-a Cecuia) lletaina Maria) lerger (Alida) (Hermina) lannetje) (Catharina Cornelia Hermina) lunellai Frederik Hendrik) iPieter Johannes gjrg (Jan Martinus) Diaconieschool der Ned. a—ienk de Vries (Errit) Herv. Gemeente. Bijzondere school voor: gewoon lager onderwijs. Voor 1 leerling ƒ0.75 per maand; voor 2 leerlingen uit één gezin ƒ1.20 per maand; voor eiken leerling meer uit. één gezin ƒ0.35 per maand. School voor gewoon lager onderw. der Ned. Herv. Gemeente. (Prins Willemschool) Wanders (Hendrik Johannes) en Knijpers (Wilhelmina) i id. vrye en ordeoef. I' hoofdond. jonderw. vrije en ordeoef. hoofdond. vr. en ordeoef. onderw. vrye en ordeoef. onderws. nutt. en fraaie handw. onds. Fransch, Engelsch, boekh. M. O. onds. Fransch, Engelsch. Ionderws. vr. en ordeoef.] onderws. nutt. handw. I nutt. en fraaie handw. nutt. handw. ((Johannes Pieter) en (Bella Maria Imina) Bm V rinai tenberg (Wilhelmina) I Maas (Jacoba Maria) I men (Hendrik Jacobus) hoofdond. Fransch. 'van Solinge (Elsje Wilhelmina Berg (Jam hoofdond. vr. en ordeoef. Margaretha) K'ipmono uaoTvkx I -- Taal (Marinus Gerardus Jacobus), hoofdakte. 1 hoofdakte, Fransch vak j. onderwAkte en vak j. onderw.akte. vak j en schoonschipven M. O. -- hoofdakte en vak j. npei (Jacobus Andreas) hoofdakte en vak j. onderwijzersakte, onderw.akte en vakj. ionds. Duitsch, Fransch, nutt. en fraaie handw. Visgeb. Schwencke! onderwijzeres. onderwijzeres, hoofdacte.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 563