20 20 65-66-67 65- 66—67 g I kweekelingen. HOOFDEN DER SCHOLEN. Bedrag Straat van NAMEN NAMEN NAMEN Rang het school ss EN EN geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. gevestigd is. VOORNAMEN. snit Herman) Pelser (Johannes) ian (Klaas) nutt handw. iW(jnveldt (Johannes Antonie) a—i en k jvan der Gugten (Hendrika) 66. Prinsegracht 62. 4jn) Kruyswyk (Jan) a—l Bijz. gesub. school. innes) I of gracht waar de school hoofii akte hoofd» Frans Duitse vert toelati (Johannes Herman) Harst (Willem) hoofdacte 1878. Fransch L. O. acte als ond. Fransch L. O. acte ond. acte als onds. Fransch L. O. Rang of akte en verdere toelatingen. 05. Z. O. Buitensingel 112. SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. 67. Z. O. Buitensingel 234. ONDERWIJZERS wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. X L O 44 ri S Lgatha Cornelia Antonia) lühle (Ida) Byz. school van de Nederd. Herv. Gemeente (Mollschool). rapen (Sophia Hendrika) it (Martina Engel bertha) ren (Hendrika Johanna) id iCatherina Cornelia ma Hermina) tetronella) (Johannes Jacobus) urn (Willem Frederik) Bijzondere school voor j gew. lager onderwas (Keucheniusschool). Barger (Anna Maria) Zuur (Hubertus Jacobus) van der Hoek (Frederika J Catharina) jhoofdooi diplorod ODM Hendrik Comelis hes) pat (Arie) pa Jouke) pert) RJohannes) pl (Aalbert) Wannes) Pfargaretha Elizabeth) gt «Elizabeth Maria) J’Hhelmina) ph (Maria) ethariiia) brrit) f fClbe) rBil (Johannes) loot (Jan) endrik) Johai (Wilhelmina) Voor Waalsche kinderen: Ie categorie, lie kind ƒ9 p. j. ,2e kind ƒ8 p. j. 3e kind 6 p. j. i 2e categorie. Ie kind ƒ6 p. j. 2e kind ƒ5 p. j. 3e kind ƒ8 p. j. Voor niet-Waal- sche kinderen: ’le kind ƒ15 p.j. 2e kind ƒ12 p.j. 3e kind 9 p.j. 4e kidd 6 p.j. (2 kinSeren ƒ8.60 ip. j.; ieder kind (meer ƒ2.40 p. j. a—ienk hoofdond., vak j, dipl. zang. hoofdond. hoofdond., Fransch, Engelsch, vak j. hoofdond., Fransch. Duitsch. hoofdond. onderw., vak j. onderws., Fransch, nutt. handw. onds., nutt handw. onds., nutt. handw. onds., nutt. handw. onds., nutt. handw. nutt. en fraaie handw. Dietz (Anna Cornelia Petronella) (Per week 0.35 Ivnn rlor n..>rr4-wn I VOO1* 1 killd, 0.65 voor 2 ikinderen uit één gezin, 0.90 voor 3 kinderen uit één gezin, 1.10 voor 4 kinderen uitéén gezin, enz. ond. en vak j. ond. en vak j. ond. en vak j. hoofdakte, vak J, Fransch, teekenen. hoofdakte, vak j, Fransch. hoofdakte, hoofdakte vak j. ond., vak j. onderwijzer, ond., vak j. ond., vak j. ondei-wyzeres. nutt. en fraaie handw. 1 nutt. handw. nutt handw. nutt handw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 564