I I I 1 20 20 o 68—69—70—71ab—72 68—09-70-71ab-72 K HOOFDEN DER SCHOLES. KWEEKELINGEN. Bedrag Straat van NAMEN NAMEN NAMEN het school- EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. (voornamen. VOORNAMEN. BS. Blijenburg 5. k en m (Albert) a—ienk van Wtfk (Antonie Joannes) 09. van «Nieukerke (Hendrik) Wesseling (Christianas) a ienk nihil. [Albert (Hubert Gerard Jozef) hoofdond. nihil, hoofdond. onderw. hoofdond. onderw. onderw. hoOfdOM Hoogdd Rang of en veria toelaufl Rang of akte en verdere toelatingen. 70. A m sterdam sc he Veerkade 19. ra Wflbrens) (Jacoba Suzanna) hoofdaW teekeuai en ai 1 Frans Hoogde Engel ONDERWIJZERS he de Hoofden der scholen worden bijgestaan. j a—i en k-pent hoofde Fra: Charitable-societeits- school, dag- en avondschool voor jongens- en meisjes. X z. J>4 fccs SOORT ES BENAMING DER SCHOOL. Ruinscheidt (Fritz) onderwijzersakte. onderwijzersakte, ''“'•VU. WO., rtauouu, Engelsch, nutt. hand. onderw. Fransch. onderw., Fransch, vrije en ordeoef. onderwijzer. onderws., Fransch, Voor 1 kind 20 c. 2 kinderen 35 c. 3 kinderen 45 c. 4 en meer 50 c. per week. Marinus Theodoras Wilhelmina Cornelia)*) akte Fransch L. of gracht waar de school van Westenbrugge (Johan) Ostadestraat 'School voor gew. lager 114. onderw. (uitsluitend dagsch.) „School met den Bijbel”. P (Hendrik Leonard) tek van der Kooy bs Constantjjn) rit. e Hendrika) hoofdondw. i onderws., Fransch, Hoogduitsch, nutt. handw. hoofdoa Frand EnffeM Duitij van Velzen (Wilhelmus) Beekman (Johannes Nicolaas) ISmoelen (Adrianus Martin us Josephus) wen (Gerrit Jan) (Tennis Antonie) i i-’ohanna Hendrina) nna Maria Elisabeth) Per jaar voor een kind ƒ10, voor het derde) en ieder volgend kind uit eén gezin ƒ2.50. Betaling per kwartaal. [School van de Diaconie [der Duitsche Ev. Gem. niet gesubs. 20 per jaar voor gew. vakken met reductie van 4 per jaar voor elk kind volgende uit eenzelfde gezin. Voor Engelsch j en voor Hoog duitsch wordt 16 ’s jaars per taal betaald. 71uenl>. Warmoezier-Niet gesubs. bijzondere straat 89-91. school, aanspr. makende op de Rjjksbijdr. enz. 72. Z. 0. Binnensingel. St. Vincentiusschool. (dagschool). hoofdonderw.. Fransch; vr\je en ordeoef. onderw., vrije en ordeoef. hoofdonderw. onderws., nutt handw. onderws., nutt, handw. i Mej. Paternosse (kloosterzuster) heeft het onderwijs vaarwel gezegd. Dientengevolge zorg van mej. van Meel. Die toestand duurt zoolang, tot ’t aantal kinderen wederom - (8S6ii naar de nieuwe onde^1^®^£sgracht’ te>'wUl de 3 hoogste blflven toevertrouwd aan de 1 (Franciscus 31 Theodoras Cornells °uderw., vrjje en ordeoef. iHermanus Jacobus: HJobannes Hendricus tunes)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 565