I 1 20 20 s 78-74-75 73-74-75 g gr Ij HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Straat Bedrag NAMEN van NAMEN NAMEN het school- EN EN EN gevestigd is. VOORNAMEN. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Lelyveld (Johannes Cornelius) 73. Westeinde 99. nihil. vrije en ordeoef Johannes) ond. ond. ond. ond. 74. Westeinde 99. Kersten (Willem Antoon Hubert). a--i en l iJansen (Christiaan Marie) 75. Westeinde 99. •Quirinus Hubertus) of gracht waar de school ond. ond. ond. Fransch. en vrtfe en ordeoef. ond. Rang of akte en verdere toelatingen. hoofdd FranschJ Engel vrije end Rang of i en verdtt toelatim T •o <s SOOBT BS BENAMING DIK SCHOOL. .45 „50 55 „«0 „65 „70 per jaar. ond. Fransch, vrije en ordeoef. ond. Fransch. ond. en en vuu,riau9Vll, tVMULUllUe ond. Fransch, Hoogd. ond. hoofdond. ond. Fransch, Hoogd. ond. Fransch. ond. Fransch. ond. Fransch. Engelsch ond, Fransch, Wiskunde. St.-Vincentiusschool. j School voor min- en onvermoeenden. Dagschool. I a—i, i..p Ranieekers (Pieter Hubert) hoofd» Fransch,! wiskui van Velzen (Hendrik Cornelia) .A ben (Gijsbertus Johannes Theodorus) le, 2e en Se klas f 1,50 per jaar, de overige klassen f 22,50 per jaar. bus (Jacobus Hubertus) f (Cornelia) fcs (Johannes Josephus) P (Gregorius) I (Jan Jacob Lodewjjk) (rranciscus Johannes i iPetrus Hubertus) P (Peter Johannes) hoofd FranA Engel vrije »nl St.-Vincentiusschool. Ie burgerschool. Dagschool. SL-Vincentiusschool. 2e burgerschool. Dagschool. hoofdond. hoofdond. ond. AHCVUU1UÖ» ?rs iJohannes Josephus) ond. en vrije en ordeoef. Hofschröder (Leonardus s ijan Jn7/*n vr(je en ordeoef. Johannes) i vrije en ordeoef. Horrighs (Hubertus Theodorus i Johannes Martinus) ond. Vollebregt (Johannes Cornells) hoofdond. Ie klas f 40 2e Be 4e 5e 6e 7e ONDERWIJZERS wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. Petrus Wilhelmus) i ond. vrije en ordeoef. Johannes Wilhelmus) ond. Fransch, Hoogd., wiskunde. (Quirinus Hubertus) ond. Fransch, Engelsch. (Leonard Jozef) 1 Nicolas Antoine Henri t) (Johan Hendrik) rn (Petrus Johannes) i F11 (Adriaan Jacobus) i (Augustinus Johannes) fade iCornelis) ig (Gerardus Hendrik us) er s (Jan Jozef) lais (Leonardus Lubertus ond. Irikus) wen (Adrianus Johannes) erk lAmoldus Ludovicus B8CU8) en (Aloysius Maria thus) Johannes Antonius ascus) (Johannes Allegondus BlUSl s (Petrus Josephus lines) r Velde (Bartholomeus s Hendrikus)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 566