I i I I I 20 20 Ö,ran'iu8> 1 1 g E lTheodo™s 76-77 76-77 HOOFDEN DER SCHOLEN. kweekelingen. Bedrag Straat SAMEN Ran; NAMEN van NAMEN het school- EN IN DOORNAMEN. geld. gevestigd is. VOORNAMEN. ISnackers (Hendrik Jozef) nihil. AV olff (Christiaan Johannes) 77. V. ve tod hoofdond. ond. Rang of akte en verdere toelatingen. "O g i EN VOORNAMEN. SOORT EN benaming DER SCHOOL. i en 3e 4e 5e 6e II id. hoofdond. Fransch. I ond. Fransch, Hoogd. hoe Frans i Enj ond. Fransch, Gymn. ond. id. ond. Fransch, Hoogd. Engelsch. ond. id. id. le afdeeling. f 17,50 per jaar;l overige klassen I per iaar.l of gracht waar de school tonnes) iiJan Hubert DÜSI Mannes Antonins) Mannes) Mus Petrus) Untonius Nicolaas) mis Wilhelmus) torst (Antonius Josephus) hnciscus Gerardus (Wilhelmus KI Ikonardus Cornells) ndreas Johannes Kt Peter Johannes) - (Franciscus 1181 Joseph Gerard) Ie afdeeling. I Ie en 2e klas t 17,50 per jaar; overige klassen ƒ22,50 per jaar. He afdeeling. nihil. ONDERWIJZERS ie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. PabstfW ilhelmus Bartholomeus). Hendriks (Henri Bernardus Willem) Olierook (Adrianus Antonius) j hoofdond. Fransch, vrije en ordeoef. hoofdond. Fransch. ond. Fransch, vr|je en ordeoef. ond. Fransch, teekenen, vrije en ordeoef. ond. hoofdond. id. Fransch, wiskunde. b Gerardus Cornelis) t ond. Fransch, teekenen,: vrije en ordeoef. ond. ond. Fransch, Duitsch, Engelsch. teekenen. ond. Fransch, vrije en ordeoef. ond. Fransch, toekenen, ond. ond. Fransch, vrije en ordeoef. 'ond. Fransch, Engelsch. ond. Fransch, Lager en M. O. ond. Fransch, Lager en M. O. ond. 7». Paramaribostr. 2L le klas ƒ40 I .45 I „50 I „60 „65 „70 j He afdeeling. I le en 2e klas f 17.50; overige: klassen f 22.50 I per jaar. Ille afdeeling. nihil. d. Duynstraat. j Mus Johannes) ®»hcus Eustatius ^hannes Antonius)) (W ilhelmus Worus) Jacobus I a—i en l Kohlbrugge (Franciscus Coenradus) van den Winkel (Pieter) odorus Marinus s Antonius) Huysduynen iHendricus Maria) Ie afdeeling. 56

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 567