i I 20 20 fe R 78-79—80-81—82 78-79—80-81—82 g 1 g 1 Ir l i HOOFDEN DEB SCHOLES. KWEEKELINGEN. Bedrag Straat of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school- BH ES EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. i en l lühemann (Gerrit Hendrik) 78. Da Costastraat hoofdond. van den 'Winkel (Heter) Mariastraat» a—i nihil. id. Badoux (Theodoras Petrus) a—i SI. Loosd. weg 529. id. 82. Paulinastraat 4. Sarah) Rang of akte en verdere toelatingen. Hoen (WUnandus’ Hubertus 1 Donatus) Jollie (Maria Christina Geertruida) SL-Vincentiusschool. Dagschool. SL-Vincentiusschool. Dagschool. SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. al en o m en n worden faculta tief ge geven. i hoofd Fransd wish hoofdacte, Fransch L. O. hoofdacte. onderw. vr(je en ordeoef. id. id. Hendriks (Henri Bernard Willem) Viddeleer (Johannes Petrus Josephus) akte L. O. Fransch M. O. nutt handw. vr|je en ordeoef. ond. id. hoofdond. ond. id. van den Ende (Johannes Cornells) B S go s id. id. Rango! ver& toelata le klas f 30 2e 35 volgende i klassen f 40. hoofd» Hwgdl ivrjjeen so. Jan de Baenstraat.1 St-Vincentiusschool. Dagschool. R.-K. bijzondere meisjesschool voor M. U. L. O. van de St. Willebrordus- vereeniging. VilU UtHl 1UAV1 IX Göbbels (Nicolaas Wilhelmus j j Hubertus) hoofde ii Hoogi ond., Hoogd., Lager en M. O. ond. id. j ond. vrije en ordeoef. ond., Fr., vr. en ordeoef. ond., Fransch. id. I Voor kinderen buiten het gesticht van 25 ct per week tot nihil naar vermogen. ond. ond., Fransch. Hoogd., Engelsch. ond., Fr., Engelsch. ond. akte L. 0., Fransch, nutt handw. akte L. O., Fransch, Hoogduitsch. akte L. O. akte L. O., Engelsch, Fransch, nutt. handw. vrije en ordeoef. akte L.O., nutt. handw.. t horf Franse handt» vrije van Hulst (Hermina) 'Groot (Catharina) IKleiuegris (Catharina) |Evers (Hendrika) Ide Bok (Anna) 'v. d. Waard (Alida Wjjnanda) v. d. Voort v. d. Kley (Wilhelmina) hoof Frans nutt vrije el dip], ba (Johannes Cornells) jlMarinus Karei rak) b (Cornells Adrianus) Idrianus) fcerardus Josephus) ns iJan Hubert) kndreas Hendrik toes) fciLeonardus Petrus le en 2e klas f 20 per jaar. hoogere klassen f 35 per jaar. Duitsch en Engelsch ieder ƒ15 per j aal meer. Ie afd. le en 2e klas f 17,50 per jaar, overige klassen ƒ22,50 per jaar. lie afd. nihil. Looverbosch (Petrus Bus) i (Theodoras Aloysius) an Huysduynen ms Cornells Aloysius) s (Arnoldus Leonardus ais» ONDERWIJZERS he de Hoofden der scholen worden bijgestaan. s (Nicolaas) (Nicolaas Wilhelmus tas iQuirinus Hubertus) e «Cornells) iJohannes Matthijs) aik (Cornells) mp (Antonius Gerardus toes) tamp (Franciscus) ’Helm (Adrianus Sinus Maria) [(Adrianus Martinus Bus) hoofdond., Fransch. hoofdontj. jR.-K. byz. jongensschool van bet gesticht j „Schietbaan-Ho vius”. Bernardus Hendrikus) I (Carolus Augustinus) Is (Johannes) hCornelis Johannes) Ink (Johannes anus) KRené) lie (Johanna Hendrika) Rtharina Johanna Maria) fns (Maria) wneus (Maria Elizabeth kina) [(Beatrix Maria) I tos (Casparina [(Sophia) p (-Johanna) ls (Anna)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 568