I i i fete’ 20 20 I" 83- 84—85 83-84-85 a HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Straat Bedrag van NAMEN Rang NAMEN NAMEN het school- EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Glansbeek (Christina Helena) a— i en k S3. Hekkelaan 197. nihil. Heeremans (Maria) a—leno S4. Oude Molstraat 37. ƒ30. bff (Louise Johanna mitt handw. K5. Breedstraat 1. k en t \fQAO per week. en k of gracht waar de school jk! ƒ6 i (Charlotte Maria ia) (Johanna Henrica I (Maria Johanna linai MAlida Maria) akte L. O. nutt. handw. Rang of akte en verdere toelatingen. id. id. id. id. en h en k en k en h SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. jn iJohanna Maria s lenriëtte Her mina «•Johanna) (Susanna Petronella belmina) hoofd Franse nutt. I dipl. hai ven toelat ONDERWIJZERS he de Hoofden der scholen worden bygestaan. akte L. O. id. nutt. handw. akte L. O. nutt. handw. hoofdakte. hoofd Frd nutt. i hoofd wiskl Jacoba) v. d. Lans (Maria Johanna Margaretha) (Rosa) Heyden t Paulina era Maria) iWilhelniina Elisabeth) j akte L. O. j en k id. id. id. id. id. id. Gesubsidieerde byzondere school voor gew. lagér onderwijs, behoorende aan de St Willebrordus- vereeniging. Tilleman (Bertha) Hakkaart (Wilhelmina) van Leeuwen (Clasina) Sloots (Wilhelmina) van Wissen (Petronella) van Breugel (Johanna) Weenink (Elisabeth) v. d. Berg (Alberdina) Baartmans (Hendrika) Kerkhof (Maria) Besnard (Maria) a—ienk ..Dessens (WilhelminaCatharina). Planken (Geertruida Marie) Saris (Anna Wilhelmina) Sprinkhuizen (Anna Marie Gesubsidieerde bijzondere school voor gew. lager onderwijs. I i I Gesubsidieerde bijzondere school voor uitgebreid L. O. akte L. O. Fr. Engel sch. Franse h M. O. vrije en ordeoef. nutt. handw. teekenen L. O. akte L. O. Fr. vrije en ordeoef. akte L. O. Fr. Hoogd. akte L. O. Eng. vrije en ordeoef. dipl. handenarb. akte L. O. Fr. dipl. handenarb. acte L. O. Creemers, (Adriana Anna Huberta) Besnard (Christina) Hilling (Anna Geertruida Maria) Hofstede (Antonia Catharina) I Hofstede (Elizabeth Antonia) Vergouw (Catharina Helena Maria) van Wijk (Antonia, Wilhelmina) Jansen (Antoinette, Wilhelmina i Maria) Klompé (Maria Theodora) Eversteyn (Mathilda Antoinette) Burlage (Maria Johanna Antonia) Suzijn (Maria Cornelia Wilhelmina) I Bans (Catharina Maria) (Sophia i De burger- kinderen betalen ƒ0.15 of rn in hLouisa Maria FlPetronella ba) Fosm Antonia) P’erarda Anna Maria) Wilhelmina) r ■•’’atia Johanna jHennina Johanna) rai,a Anna) f® (Clara Helena

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 569