57 door L. M. J. van Woensel van ongeveer 6.28 M2. grond, vóór perceel Schoolstraat no. 19 19a; door L. Merkt van ongeveer 7.51 M2. grond, vóór perceel Lange Beestenmarkt no. 112: door Mejuffrouw P. C. Verouden van ongeveer 6.15 M2. grond, vóór'perceel Prinsegracht no. 142; door P. F. A. Graaf van ongeveer 1.58 M2. grond, vóór de afschuining van den hoek van perceel Jacob van der Doesstraat no. 2/2a, hoek Piet Heinstraat; door de Firma B. Derksen van ongeveer 23.41 M2. grond, vóór perceel 2ud(“.?,ol’*tradt no. g zoowel aan de zijde van de Oude Molstraat als van de Driehoekjes; door A. S. Levisson van ongeveer 22.13 M2. grond, vóór de perceelen Zuidbinnensingel nos, 210 en 211 door E. V. B r i d i van ongeveer 6.52 M2. grond, vóór perceel Boekhorststraat no. 51 door J. Heimans van ongeveer 22 M2. grond, vóór en langs perceel Turfmarkt no. 22 22a, hoek groote Brouwerstraat door H. .1. Rehorst van ongeveer 4.82 M2. grond, vóór perceel Spui no. 213: door de Afdeeling „’s-G ravenhage" der Vrouwen door J. F. Oostdam van 4 M2. grond, vóór perceel Wassenaarsche straat no. 139; door W. J. van Gulden van ongeveer 6.84 M2. grond vóór perceel Voldersgracht no. 61,61a: door J. C. A. Me ij knecht van ongeveer 7.36 M2. grond, vóór perceel Wagenstraat no. 169: door J. S. Boekbinder van ongeveer 4.13 M2. grond, vóór perceel Bagijnestraat no. 70: door A. J. van den Berg en C. J. 11. van den Berg van ongeveer 0.98 M2. grond, vóór de poort toe gang gevende tot en behoorende bij perceel Nieuwe Molstraat no. 89 1 Oude Molstraat Driehoekjes i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 57