I I I 20 20 t I 87-88—89—90 87—88—89-90 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKEL1NGEN. Bedrag Straat van NAMEN NAMEN Rang NAMEN het school- EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. DOORNAMEN VOORNAMEN. hoofd 87. Koordeinde 202. (Antoinette Joanna Joanna Clementina Wilhelmina Maria) 88. Prins Hendrikstr. 57. id. id. onds., nutt. handw. 89. Gaslaan. id., Fransch. id. nutt. handw. id., id. Verdam (Agnes Johanna) a—k Bijz. meisjesschool. Fikke (Maria Cornelia) vert toelaU iannai lilhelmina Hendrina) Rang of akte on verdere toelatingen. 90. Oude Schevening- ache weg 37. SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. hoof F ra Cornelia Amelia) JGertruida Jacoba) (Henriette) (Anna Elizabeth) laria i omelia) rianna Johanna) nutt. handw. Fransch. r_ -o g ONDERWIJZERS jede Hoofden der scholen worden bijgestaan. a—o, q en t. a—o, q en t. nutt. e hal Gesubsidieerde bijzondere school voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs. hooi ha v# gtamina) pia) hulpakte. onds., handw. id. id., vryo en ordeoef. onds., handw. id. le afdeeling: ƒ30, ƒ40, 50 of' 60 betaalbaar per kwartaal. 2e afdeeling: ƒ20 per jaar of 40 en 50 ct. per week. of gracht waar de school aria Helena ii 'jwua Maria Mina) Jpna Marie) Jjnella Louise ’wanna) ]°®ena Christina riia Maria ei iIJzermans (Maria Johanna I Arnolda) hulpakte. id. i le afdeeling: 30 en 40 per jaar. 2e afdeeling: 40 ct per week. 3e afdeeling: 25 ct. per week/ (Truffino (Hermine Johanna Marie Josephine) hulpakte. hoofdakte, Fransch. hulpakte, Fransch. hulpakte, nutt. handw. hulpakte, Fransch, Engelsch, Duitsch. i hulpakte, Fransch, nutt. handw. hoofdakte id., id., Byz. gesubs. school voor uitgebreid lager onderwijs. hoofdakte, onds., Fransch. schrijven M. O. nutt. handw. Teekenakte. nutt en fr. handw. vrije en ordeoef. nutt, en fr. handw. id., schrijven, vr. en ordeoef. nutt handw. id. 20, 10, 5 ct. p. w. I of nihil, naar I vermogen. en k. Bijzondere lagere school I van het R.-K. Fonds I van Liefdadigheid iv. d. Schiefbaan Hovius- stichting. hoofdakte, Fr., Duitsch J onds., Fransch, Duitsch, Eng., vrije en ordeoef. I onds., Fransch, handw. onds. handw. (Maria Catherina) (Maria Petronella) el^iAnna Maria) eide (Henriette iei 9endrika Margaret ha) itatharina ina Maria) t (Geertruida Albertina) (sabeth Everdina) •ertruida Johanna b (Marie Elise) naer (Antonia Maria inai 'Elisabeth *ohanna) (Maria Adriana 10 ct per week.' Minvermogen- den nihil.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 571