I I 20 20 J 91-92—93 91—92—93 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Straat Bedrag NAMEN Rang van NAMEN NAMEN het school- EN EN gevestigd is. VOORNAMEN. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Michaöl (Jan Willem) ia Geertrui da) Goedhard (Jan) a—q. 13. 92. Luth. Burgwal Eerdbeek (Hendrik) 93. Laan 12/14. hoofdi vrije d Rang of akte en verdere toelatingen. 91. Raamstraat 47. Luth. Burgwal hoofdoj Fral ït-ri toelas SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. a-J, ig, en s. a-i, k—p, en t hoofd ONDERWIJZERS he de Hoofden der scholen worden bijgestaan. X 53» i •o g i ce ƒ15, ƒ17 en ƒ20 I per kwartaal. (Anna Helena ma) Wilhelm Christoph.) (Marie Cornélie Ittei rk (Louise Francina) e (Anna Magdalena) liliielmina Elisabeth) a (Hendrika) Cornelia Johanna) ((Anna Maria) aal (Helena Maria) q (Maria) Hermina) (Hubertus Marinus) ond. Fransch, wisk., vrije en ordeoef. ond. Fransch. ond. gymn. M. O. Christelijk bijzondere school voor gewoon lager en M. U. L. O. i Dagschool voor jongens en meisjes. of gracht waar de school ƒ30 per jaar voor de laagste klassenvoor de hoogere klassen voor elke taal 6 per taal meer m. vermindering: voor meer kinderen uit één gezin. Het schoolgeld (wordt p. kwar-| taal betaald. l hoofdond. Fr. Eng. Hoogd. vrije en ordeoef. ond. id. ond. tvisk. Hoogd. vrije en ordeoef. ond. vrije en ordeoef. hoofdonds. Fr. Eng. nutt. handw. vrije en ordeoef. onds. Fransch, Engelsch. nutt. handw. onds. Fransch, nutt. handw. onds. Fransch, Hoogd. Eng. nutt handw. onds. nutt handw. id. (Willem) [(Genit Jan) pDdert) hb"rg (Eduard) I ''Nature. iff (Hendrik Jacobus) lacob) tien (Pieter Jacobus) I (Jan Pieter Antony) •gdaiena) (Jannetje) I (Maria Petronella ethai ““e (Jacoba Johanna) (Antonia Harmina) hnuts (Helena) lhaa) i BHz. dagschool voor U. L. 0. ■Bijzondere school voor 10a. M. U. I* 0. ƒ15—ƒ25 per kwartaal m.verminderingi voor meer I kinderen uit één gezin resp. met i/4 en >/s. d. Watering (Maria hoofdonds. 1857, Fr. Eng. Hoogd. nutt. handw. Ned. taal en letterk. M.O. hoofdonds. 1857, wisk. nutt. en fr. handw. hoofdond. 1878, wisk. teek. gym. L. en M. O. (hoofdonds. 1878, handw. onds. 1878. id. Fransch. id. Fransch, Engelsch. teekenen M. O. handw. Fransch M. O. A._ Engelsch M. O. A( Hoogd. M. O. A. en B. onds. 1878, Fransch. hoofdond. 1878, Fransch, Hoogd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 572