1 i I 20 20 94—95 94—95 L 1 tat |M.) 1 KWEEKELINGEN. HOOFDEN DER SCHOLEN. Bedrag Straat van Rang NAMEN NAMEN NAMEN het school- EN ES EN geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. toek VOORNAMEN. gevestigd is. 94. De Ruyterstr. 36. lerti tones Gerardus iWillem Frederik) en Spier (M.) f 60 en f 250. Molenstraat 53. 95. ïei (l. J.) Rang of akte en verdere toelatingen. Johannes Jacobus) Adriaan) (Hendrik) onderw. id. ond., teekenen, vak j. teekenen M. O. gymn. M. O. ONDERWIJZERS he de Hoofden der scholen worden bijgestaan. [J.i iG. L.) L.0.) U LJ.) 57 Hoofdo Fra Eng Du SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. I a—g. i,j, I, lq, r' ftn |E.) |E.| j (Maurits) n (Ariel Wenk) (Jan Hermanns) len (Adrianus Willem 0 (Johannes) Albertus Adolf) Dirk» (Gustave Hubert) venhuizen (Gerardus an Eugenius) i Boers (Benjamin Hendrik) Nuyen (Nicolaas Johannes WG„nnr]„fi Marie) Niet gesubsidieerde Bijzondere School. Ho wist Ho Fi Dui Enge 'Duits i leea2ekl. ƒ65, 3e en 4e kl. ƒ70, I öeenöekl. ƒ80, j 7e kl. 100. De korting be draagt: voor 2 kinderen o pCt., voor 3 kinderen 10 pCt., voor i ineer dan 3 kin* deren löpCt.van het gezamenlijk, bedrag der schoolgelden. i hoofdond., Fransch, Engelsch, Duitsch. i hoofdond., Fransch, wiskunde, gymn. I hoofdond., Fransch, teekenen, gymn. hoofdond., Fransch. ond., Fransch, wüsk. 1 hoofdond., Fr., gymn. Duitsch. wisk., vak j. onderw. id. hoofdond., Fr., vak ond., Fransch, teek. hoofdond., vakken j en s.1 of gracht waar de school van Nieuwenburg (Hendrikus Petrus i Nieuwkerk (Maria Jacoba Antoinetta) (onderw.s. Fransch) onderw’. Fransch L. O. Duitsch L. O. onderw. Fransch L. O. en M. O. A. Engelsch L. O. teekenen L. O. hoofdond., Fransch L.O. wiskunde L. O. boekh. M. O. id. schoonschr. M. O. doctor chemie, teekenen M. O. gymn. M. O. hoofdond. Acte Ki en Km M. O. onds., Fransch L. O. i id. onds. (Leendert Martinus i hoofdond., Fransch, esi Duitsch, wiskunde, j el (Alexander Anthoni1 hoofdond., Fransch, rus) Engelsch, Duitsch. j al (Gerrit Cornelia) hoofdond., Fransch, Jongensschool a—j, voor M. U. L. O. van l—q en het Departement ’s-Gravenhage der Maat schappij rTot Nut van ’t Algemeen”. 1 'w'y'nandus Marie)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 573