20 20 96-97 96—97 1 I •HoofJ HOOFDEN DEE SCHOLES. KWEEKELINGEN. Bedrag Straat van SAMEN NAMEN Rang NAMEN het school- ES EN geld. gevestigd is. [VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. f 150. 06. Surinamestraat 25. 1l—q en s. ter pan (Willem) ken (Cornelis Roeland nkel (Gerrit) ond., Fransch, Duitsch.' Koordeinde 107. 97. (Jozef) (Lambertus Herman laan) Men (Peter) of gracht waar de school verf toelatj Rang of akte en verdere toelatingen. de Graaff (Johannes Dirk Nicolaas) SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. Per jaar: le—oe kl. f 100. 6e en 7e kl. ƒ120. 8e kl. f 150. 9e kl. f 200. Fillem Cornelis) (Reinder Pieter leter Nicolaas) tóen (Jan Hendrik [Claudius Gerhardus FlEugène Pierre Jean [(Johan Adrian us kus i lard i I Fd H-w Tea i 1 (Hendrik Willem) Machiel) [Gustaaf) pepko) hoofdond. Fr., Eng., Duitsch, teek, hoofdond., Fransch, Eng., Duitsch, wisk. onderw. wisk. L. en M.O. K1 en K5 onderw. Fransch L. O. en M. 0. A. onderw i Fransch L. O. er M. 0. A. DuitscL. onderw. Fransch L. O. en M. 0. A. Engelsch. ond., Fransch, Duitsch. onderw.. wiskunde, vrije en ordeoef. Fransch, vrye en ordeoef. onderw., Fransch, vrije en ordeoef. onderw. vrije en ordeoef. id. sjlöd A en B. Bouscholte (Gerardus Hendrik) Hoofdou Frai Enge Hoogti Wist Molf) Bouwe Ago) (Klaas) (Cornelis) ornolis) ONDERWIJZERS he de Hoofden der scholen worden bijgestaan. Niet gesubsidieerde bijzondere school voor L. O. en M. U. L. O. [(Dagschool voor jongens) wiskunde M. O. Ki. id. onderw. (1889) 'Hoogd. L. en M. O. A.[ Engelsch L. O. vrije en ordeoef. onderw. Fransch L. O. en M. O. A.i Engelsch L. O. hoofdond. (1889) Fransch L. O. Hoofdond. (1889) INed. taal- en letLk. M. teekenen M. O. Doctorandus, Ned- taal- en letterk. Niet gesubsidieerde j a—h,l—q. i bijzondere school voor L. en M. U. L. O. aardr. en gesch. M. O. I I Engelsch M. O. Hoogd. en Eng. M. O. Fransch SI. O. Hoofdond. (1889)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 574