I s l I teas8 20 20 I i 100—101—102—103 100—101—102—103 - (Duitsch L. O. en M. O. A.' I eindexamen H. B. S. ond. (1889) HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Bedrag Straat van NAMEN NAMEN Rang NAMEN het school- EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. I Anton Friedrich) Looyen (Looy) Janssens (Wilhelmina) jannes Jacobus) (Lammert) 101. Willemstraat 30. ï(Jaii) B. Hooi Smits (Roeland) a—i en k. 102. Bothastraat 72. ƒ18 per laar. 103. Daendelsstr. 71. School voor M. U. L. O. iTnoHhint XATilh.rlmina” kJV/MWl VVV* (Instituut „Wilhelmina”. Met 1 September 1907 opgeheven. of gracht waar de school veri toelat Rang of akte en verdere toelatingen. SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. Vakk.L.O. en Fr. r :Hoofdak| Fran I Hoogdl Engd Arthur Marius) Kahnus Johannes as) (Leendert) ONDERWIJZERS ré de Hoofden der scholen worden bijgestaan. 180’sjaars van 1—8. i De hoogere I klassen 400. (1k, lq en s. hoofdond. (1889) Fransch ond. (1889) teek., gymn. ond. (1889) hulnakte nutt handw’. a—k, l-r-p en L Bijzondere niet-gesubs. school Naaml. Vennootschap „Inrichting v. Onderw.”! P lA1ma Johanna) (Cornells) Monk (Antonins IS) S> (Johanna Maria) Wilhelm Gerson) Johannes Albert) •Adnanus) Bijzondere school voor M. U. L. O. hoofdakte, Fransch. wisk. L. O. en M. O. i boekhouden M. O. i hoofdakte, Fransch. Hoogd., Engelsch. hoofdakte, Fransch, vrije en ordeoef. hoofd akte, Fr., Eng. hoofdakte, Fransch. vrjje en ordeoef. hoofaakte, Fransch. id. hoofdakte, id. id. nutt. en fraaie handw. I id. id. nuttige handw. id. id. id. Gesubs. bijzondere i school voor gew. L. O. ,wisk. L. O. en M.O. Ki. boekh. Kxn. ond. (1889) id. Fransch, Engelsch. onderw.s(1889) Fransch. nutt. en fraaie handw. ond. (1878) wisk. ond. (1889) hoofdond. iwisk. L. O. Ki, M. O. Kin. (nat scheik. cosm.) M.n, M. O. (rechtl. teek.) Fransch M. O. A. en staatsreg. staathuish. Kx, Kxi. gymn. M. O. itenbruge (Jan) rchem iJan Wilhelm) Brink (Jan) Seerpi !1 (Johan Albert) t (Elisabeth) (Catharina) r (Elizabeth) ond (Sara) umette) Alida) ïristina) Van ƒ36 tot ƒ60 per jaar met vermindering voor meer kinderen uit één gezin. figustinus Jacobus i Wannes Egbertus) Koster van Groos (Jacob Jan) IHoofW Fral Dull ten Breul (Arnoldus Ignatius) 1OO. Van de Spiegel straat 28. i (Paulus) Wohan Joachim Zeger)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 576