I I I 20 20 I 104—105 104—105 i HOOFDEN DER SCHOLEN, KWEEKELINGEN. Straat Bedrag of gracht NAMEN van SAMEN NAMEN waar de school het school- EN Hf EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. ms (Anna) 104. Sweelinckstr. 22,24.; lilhelminai Schroot (Maria Petronella) (Anna) iGretha) 'Cornelia) 105. Oude Molstr. 36. (Aletta Elisabeth) L. O. Straten (A. M. J.) (A. E.) Rang of akte en verdere toelatingen. |R.i E.i Luifel (Christine) Engeline) iM.) ir il.i «i AV.) iJ. J.i 1 (X.) SOORT ES BENAMING DER SCHOOL. (M. L.i y(E aj IM.) ONDERWIJZERS ne de Hoofden der scholen worden bijgestaan. a-q. s en t. Rang ol en verdi toelatii Hoofdi Franscb Duits nutt en ondei Fransch Duits Hoof Frai Eng! Duii Nutt. es I iG.) Th.) rs(L.) k) (W.) (G. A.) a—i, k—q van de Watering—Visser en t. (Aletta Elisabeth) Fransch M. O. A. en B. id. id. id. Niet gesubs. byz. meisjesschool voor M. U. L. O. Bijzondere niet gesubs. school voor M. voor meisjes. hoofdond. Fransch, Eng., handw. ond. Fransch, handw. hoofdond., Fransch. id. Engelsch. ond., handw. id. Fransch M. O. A. ond., handw. ond., Duitsch. Fransch M. O. Eng. M. O. B. teekenen M. O. handw. hoofdond. Fransch, wisk. teekenen M. O. Ie en 2e kl. ƒ80 3e tot 6e kl. ƒ90 7e tot 10e kl. 100 le en 2e kl. ƒ80' 3e, 4e, 5e kl. ƒ100 6e kl. 120 7etotllekl./150' Riegen Herin ine Petronella Maria) ionds., Fransch, Duitsch. handwerken. onds., Fransch, 'handw., vrije en ordeoef.! hoofdonds., Fransch. Eng., handw. hoofdonds., Fransch, Eng., handw. vrjje en ordeoef. I onds., Fransch, Eng., Duitsch, handw. vrye en ordeoef. onds., Fransch. Eng. id. onds., Fransch, Duitsch L. O.en NLO. A. handw., vrije en ordeoef. I Engelsch Fransch Duitsch Italiaansch. teekenen L. O. boekhouden, teekenen M. O. natuurk. gymn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 577