l i I feth Marion> r1 Febr.) 1 |l 20 20 106—107—108 106—107—108 l s I HOOFDEN DEB SCHOLES. KWEEKEL1NGEN. Bedrag Straat van NAMEN SAMEN NAMEN het school- EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. sit (Dorothea L. L.) tie) ll.l 107. Sweelinckstr. 59. (Aaltje Johanna) i Tinholt (Catharina Maria) los. Koninginnegr. 26. Schut (Geertruida Berendina) »y (Emma) i (Selly) en (J.) (J.) Rang of akte en verdere toelatingen. Hoofde Fransch Duitsch SOORT EN BENAMING DEK SCHOOL. Hoo ('ransel Engelsd Do»1 Nutt. Rang of en verde toelatin r 'Hoofdakl Fransch Hoofdakl Nutt. h I Fransch j Engelsd of gracht waar de school ick (Henriette) daal i Marie) (Eleonora) hoffv. d. Leur (Gerharda) ik (Marie) liMargaretha G.) a-ük, l, ni,n, o, q, s en t. Ita- liaan sch en Kunst geschiede- i nis. le klasse f 100, elke volgende klasse ƒ10 meer dan de voorgaande. Van f 80 tot ƒ150. Betaling per kwartaal. f 100 laagste klassen, 7 120 middelklassen, 1 f 150 hoogste klassen. ONDERWIJZERS wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. tó“gen (Adr. Corn.) F <J«- Petr. Mar.) p I'Sertrude) pacoba) ina Geertruy) Niet gesubsidieerde b(jz. school M. U. L. O. voor meisjes. I Meyboom (Elisabeth Maria Amalia) Haaxman (Anna Suzanna Mathilda) ond., Fr., Eng. nutt. handw. ond., Fr. nutt handw. hoofdond., Duitsch. nutt. handw. ond., nutt. handw. vrije en ordeoef. ond., Fr., nutt. handw. hoofdond. Fransch, Duitsch. lOtt. Laan Copes van Cattenburch 107109. hoofdonds. Battaerd (Bertha Augusta) 1 vrije en ordeoef., handw. de Jongh (Johanna Geertruida) onds. vafi Dam (Louise) Eng. M. O., Fransch M. O. Veenstra (Elisabeth) Eng. M. O. A. en B. Mouton (Joanna) onds. Eng. L. en M. O. Duitsch M. O. id. teekenen M. O. Fransch M, O. ond.es id. id. vrije en ordeoef. handwerken. I hoofdondonderwijzer voor de normaallessen. id. id. Niet gesubsidieerde i a—i, k, l, bijzondere school voor I m, n, o, q, M. U. L. O. s en t. h (Johanna Theodora F.) ertba Emilie Henrietta) n (Jeanne Maria Corn.a) ers (Ly via) (Margaretha Adriana) hne Bezoeki) renna) Boeschoten (Geertruida Hendrika) I Steurmann (Ilse) onds. (1878) 1 dipl. handenarbeid. onds. (1878) Duitsch L. en M.O.A.en B. teekenen L. en M. O. Fransch M. O. A. Eng. M. O. A. en B. nutt. en fr. handw. onds. (1878) prakt, dipl. boekh. M. O.i onds. (1878) nutt. handw. vrije en ordeoef. Fr., Eng. en Duitsch L. O. onds. (1878) nutt. handw., vrije en ordeoef., Fr L.O. Bijzondere niet gesubs. a—penL meisjesschool voor L. en M. U. L. O. i Battaerd (Bertha Augusta) van Dam (Louise) jMouton (Joanna)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 578