I I s n 20 20 109-110—in 109-110—111 l ---- L KWEEKEL1NGEN. HOOFDEN DER SCHOLEN. Bedrag Straat van NAMEN NAMEN NAMEN het school- EN EN EN geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. gevestigd is. (Geertje Warnardina) gymn. I Smit (Sibinga Maria) IA- Th.) (Ch. j.) Rang of akte en verdere toelatingen. Rang ol el verdi toelati 1 Hoofd Fransch Hooft Frai Engi Vrijeen bout-Pisuisse (Anna beth Geertruidai teekenen M. O. id. gymn. M. O. s c. Hoofd^ Frani Engel AViskund a -k,l—q, s en t. Petronella Jacoba tlnrinai H iJosine Dorothea) pijsen i Rosetta i a—k, l, m en s. SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. r (Helena Maria) Lj.) HE. w.) I IA.) ^e.h_, a—n, p en s. der scholen worden bijgestaan. E.) genga (Grietje 109. van Speykstr. 34. Ie en 2e kl. ƒ70 per jaar; 3e, 4e, 5e kl. ƒ85 per jaar; 6e, 7e, 8e en 9e kl. 100 per jaar. ONDERWIJZERS wie de Hoofden Boldingh (Maria Margaretha) i Engelsl Duitse! Nutt! Fransch L. O., teek. L. O. ends., Fransch M. O. A. Duitsch L. O., nutt. hw. hoofdonds. nutt. handw. onds., Fransch L. O. id. nutt. handw. j onds., Fransch L. O. nutt. handw. onds., Fransch L. O. onds., nutt. handw. onds., Duitsch L. O. id. onds., Fransch M. O. Eng., Duitsch. Duitsch M. O. toekenen M. O. nuttige handw. Bijz. niet gesubH. school voor meisjes M. C. L. O. lek (Henrietta) ken (Nannie Elize) {(Christine Caroline lei an i Ida) DiMagdalena Johanna) hoofdonds., Fr., Eng.L.O/ nutt. handw. (Baudewine Jacqueline) hoofdonds. (Johanna Mathilda) „0. Hollanders 1. BUz-^g^eerde voor meisjes. onds., nutt. handw. I Fr., vrye en ordeoef. i onds., Fr., Eng. id. hoofdonds., Fransch. onds., Duitsch L. en M. 0.; A en B. onds., wisk. L. 0. nutt. handw. onds.. nutt. handw. Fr., vrije en ordeoef. Fransch M. 0. A. en B. onds., Eng., Duitsch Eng. M. 0. A. onds., nutt. handw. vrye en ordeoef. (Blanken (YdaSuzanna, ethi sser (Dorothea Wilhel.a) (Maria Josina Johanna ikai (Margaretha) Julie Henriette) Lgatha Nizette) Un (Caroline. Johanna tai rgh (Maria Hermine) ume) (Geertrui Johanna) lie en 2e kl. ƒ70, I3e en 4e kl. 85, 5e, 6e en 7ekl. ƒ100 per jaar. 'Vooruitbetaling per kwartaal. Niet gosubs. byzondere^meisjesschool of gracht waar de school van Gigch (Elize Roze) leen2e leeij. ƒ70 Be „4e n ƒ85 5e Be ƒ100 7e 8e ƒ120 andere ƒ150 111. Juliana v. Stolberg- laan 2a. hoofdonds., Fransch, Eng. M. 0. nutt. handw. onds., Fransch, vrije en ordeoef. nuttige handw. onds., Fransch M. 0. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 579