20 20 i S e 112-113-114 112—113—114 g vi XAdolr) HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Bedrag Straat van NAMEN NAMEN NAMEN het school- ts ES EN geld. gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. ai en k. Kijne (Hendrik) 112. Heemraadstr. 77. (Dirki I Verschoor (Cornells Frederik) te Winkel (Hendrik Willem) k- m. 113. Willem Beukels- zoonplein 7. Rang of akte en verdere toelatingen. 7 t T5 JDriêttei Lnnai SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. Hwfd Val I ran Rang ofl en r 1| toelatij B (Hendrik) Telen (Abraham) Jan) ieder (Andries) n vacature. bc a> 8 w Hoo| HooM (Jam s (Harm) I (Pieter) Fid Nikolaas) hoofdakte, vrije en ordeoef. id. hoofdakte. id. id. id. hul pak te. id. vrije en ordeoef. [1 K. I en t. I k. I en’ o. ONDERWIJZERS Ivie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. 25 ct. p. week I i en per leerling. Meerdere leerl. I I uit hetzelfde j gezin20ct. Voori [het onderwijs inl ’t Fransch f 1 p. maand. I 25 ct. per kind [per week. Voor i elk kind uit I ’t zelfde gezin 20 ct. meer. of gracht waar de school I Lager onderw. per mnd. I 1 per kind elk volgend kind uit hetzelfde gezin ƒ0.80. M. U. L. onderw.: I f 1.50 per kind Fransch 0.75, Hoogd. f 0.75. Alleen één der talen f 1. van Baal (Jannis) Gesubs. byz. L. S. Gereformeerde school. van Dyk (Gerrit) Verschoor (Jacoba Alida) L9«rardus) ["illem Dirk) pHermail Johan) ",Jotennes Lamb.s) FjMachiel Johannes) F5 barmt) hoofdakte, vak j. hulpakte. hoofdakte, vak j. kl fGeorge Willem 114. Gondelstraat 31. Gesubs. byz. school voor L. en M. U. L. U. De Savornin Lohman- school. j fvesubs. buz. school i voor L. en M. U. L. O. hoofdakte. Fr., Hoogd., Eng. vak j. hoofdakte. Fr., vak j. hoofdakte, vak j. oud., vak j. id. id. ond. ond., vak j. id. onds. onds., art. 2 j en k. vakonds. art. 2 k t Kaarten) f (Jozias Cornells) i viyeen orueoei. or (Wouter Franciscus) hulpakte, vr. en ordeoef. HiriMtMi hulpakte. nutt. handw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 580