i l I I 1 20 20 115- 116—117 115-116—117 '«huizen (G. c. E.) HOOFDEN DER SCHOLES. KWEEKEL1NGEN. Straat Bedrag NAMEN SAMEN van NAMEN het school- EN ES EN gevestigd is. VOORNAMEN. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 115. Alexanderstraat 1. IXieL psuusiuiccmv bijzondere Meisjesschool haierika Christine) Visscher Jr. (Jacob) 1* <X.i t D.) 117. Daguerrestr. 173. Bommel (Maria Margaretha) 116. Laan van Meerder-1 voort 104. Rang of en verdf toelaü! Rang of akte en verdere toelatingen. Hvofdöl Hoogd H-.wl Franse Engels Van 120 tot f 160 per jaar. SOORT EN BENAMING DEK SCHOOL. a—q, s en t. hoofdakte. acte art. 77a, Fr. L. O. I aant. vak j. hoofdakte. acte art. 77a. I id. id. nutt. handw. Hoofdi Fransch EngelscB Diiitsch Nutt. in Bijz. lagere school verbonden aan de Middelb. school voor Handel. Paesie (Maria Engelina Elisabeth) u-g, lj) en s. B (Hillechiena Jacoba üat - ironner (Maria Elisabeth) hul pakte, Fr., Duitsch, (Catherine Gertrude) hoofdond. (1878) |Eng. M. O. A, Fr. L. O.) dr. Ned. lett. gesch. M. O. hoofdond. (1878) Fransch M. O. B. Hoogd. M. O. B. hoofdond. (1857) IFr., Eng. en Hoogd. L. O.l wisk. L. O. gymn. M. O. of gracht waar de school 2, 11.75, ƒ1.60,1 1.25 en 1 voor het le, 2e, 3e, 4e en 5e kind) i uit één gezin (per maand). 250 per jaar. Betaling per kwartaal. ONDERWIJZERS réde Hoofden der scholen worden bijgestaan, i Ihulpakte, Fransch L.O.- nutt. handw. xxuipunw, X’l., xsunscii, i Eng. L. O., nutt. hw. hulpakte. Fransch L. O. n. hw., vrije en ordeoef. schoonschr. M. O. hoofdakte, Fr. L. O. Eng. L. Or hoofdakte, IFransch L. O. en M. O. A< ihulpakte, Fransch L. O.l Eng. L. O. a-ienk. Tjepkema (Arjen) gewoon u. v. „uc ElOUt van Soeterwoudeschool” iFranscii M. O. A en'bJ I hoofdakte, wisk. L. O. gymn. nutt. en fr. handw. dipl. paed. hulpakte, nutt. hw. Duitsch L.en M.O. AenB. Duitsch L. O.J Eng. M. O. A. dipl. solozang v./h.Kon. Conservatorium. 16ijsbert) Rfterus) pAona Antonia) B(jz. school voor gewoon L. O. „de Henriette Elisabeth linina) (Charlotte Petronella) re (Petronella Jeannette) hulpakte, nutt. hw. Fransch L. O. ir (Henriette Catharina hulpakte, ttei Fransch en Duitsch L. O.l Lek (Paulina Henriette)1 hoofdakte, nutt. hw. iFransch en Duitsch L. O.| lanna Sara Gerarda) hulpakte. (Adriana Theodora) hulpakte, wisk. L. O. j nutt. handw. üiJeanneMai’ie Cornelia)Iteekenen L. O. en M. (Marie Louise) -1 (Hendrik Reinier) (Elisabeth Johanna ettei Jnlia Einilie Henriette); Niet gesubsidieerde j voor M. U. L. O. hulpakte, nutt. hw. MUIÜSCU Ij ojengai Grietje Libarius)] hulpakte, (Bernardine Johanna)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 581