I 20 Waak de School I 9 5 o i Letter E. HOOFDEN DEK GELEGEN IS. 8 C H 0 L E N. M. Vr. Wintercursus. Openbare scholen. 612 668 Totaal Zomercursus. Openbare scholen. 89 Totaal RECAPITULATIE OPENBARE SCHOLEN: 612 612 667 Totaal STAAT VAN HET GETAL LEERLINGEN, die over 1907 de Her halingsscholen in de Gemeente ’s Gravenhage hebben bezocht. Getal der leerlingen op 31 December. 18 19 K. G. Houwen. J. Velthuisen Zomercursus Wintercursus Hoefkade 101 van Damstraat 89 668 19 70 J. L. Hooftman J. W. de Jongh C. E. Keilholz G. Kielder D. Kanon A. W. Stortenbeker Jr. F. Duiker G. C. F. van der Laan A. Mout F. C. J. de Ridder L. de Vries A. Knoppien C. A. Hofman A. Laban J. F. Ekerini A. J. P. de D. Harberts 115 100 87 33 60 16 51 41 65 33 78 24 64 98 121 119 75 ‘P Beste Ammunitiehaven van Djjckstraat Kerkstraat De Vliegerstraat Sirtemastraat Badhuiskade Zwarte weg Hoefkade 99 Schelpkade Korte Lombards! raat 4 Zusterstraat Duinstraat Korte Lombardstraat 11 Zuidwal Achterraamstraat. Ryswyksche plein Hemsterhuisstraat 1 2 I .3 4 5 6 8 i 10 11 12 13 14 15 16 17 I Op 31 Mei 1907

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 584