i- I 1 I I 8 P j i .20 20 JNGSSCHOLEN. b«J- 75 I 1 I ..11 OPENBARE Aantal leerlingen. HOOFD. SCHOLEN. Zomercursus, j 3 2 4 1 M. Cl (jongens). 15 J 13—10 IS h 12-15 1 1 P 11 12-18 DU (meisjes). S 8 13—19 Zuidwal K. Lombardstraat 11 Dl (jongens). Achter-Raamstraat 59 j, CU DH (meisjes). '°ppien. 12* 13 54* Duinstraat Stortenbeker Jr. Cl Dl (jongens). I 51*; 24* 32 47 75 5 Badhuiskade Gesplitst. Henisterhuisstraat ceonend I Sept. 190b. Leeftijd.' Verdeeld over d( Klassen. B (jongens). Hoef kade 101. v. Damstraat G. Houwen, lelthuisen. lezen, rekenen, Nederlandsch, natuurkennis, zingen, nuttt. handw., boekhouden huishoudkunde, (koken), machinenaaien. 8 i 8 I 15 12 9 Kanon. i. Hooftman. E. Kcilholz. fielder. I. de Jongh. J. de Ridder. e Vries. (out. F- v. d. Laan, luiker. aban. Hofman. 70 47 73 11S 4 15 14 (17 I 88 62 99 31 82 50 17 9 15 13—IS 12-17 12-15 12- 16 13- 17 2 3 2 3 22 20 47 36 20 55 70 20 25 14 22 16 4 125 Ekering. F de Beste, arberts. 4 69 "_-3 I 40* 30* 12—18 43*. 14 23 - 24 15) 6 13 18 I 115 100 I 94 16 11 14 I 16 i 57 I 84 3 2 - I B 20 i 40 37 2 4 lezen, rekenen, Nederlandsch, nutt. handw. boekhouden, snel- en machineschrijven, Fransch, machinenaaien. 19 I 10 - 9 - Sirtemastraat Ammunitiehaven Kerkstraat de Vliegerstraat v. Dijckstraat lezen, rekenen, Nederlandsch, vad. geschiedenis, kas-boekhouden, handenarbeid, teeken- en meetkundig rekenen. lezen, rekenen, Nederlandsch, natuurkennis, zingen, nutt. handw. Fransch, huishoudkunde (koken), boekhouden. Zusterstraat Schelpkade Hoefkade 99 Zwarteweg 13—18 I 35* 23* 40* 36* 23 midd. einde 16 22—14 70 67 12—17 48 dalend tot 42 1319 29 12-15 ifi 15 l 12—16 i7 i 34 I i 12-17 I 12—16 12—18 53 19 l' 12—18 ',n* 43 15 15 5 41* 10 15 15 CI* (meisjes). I K. Lombardstraat 4 4 1 'i 10 11 14 10 17 lezen, rekenen, Nederlandsch, vad. geschiedenis, teekenen, Fransch, machine-schrijven boekhouden, snelschrijvcn. Personeel behalve het hoofd. I 7 lezen, rekenen, Nederlandsch, (machineschrijven), kas-boekhouden staatsinrichting, gezondheidsleer. ONDER IV E Z E N V A K K E N. lezen, schrijven, rekenen, Nederlandsch. (Fransch), snel-en machine- i schrijven en boekhouden, (staatsinrichting.) 3 4 3 3 3 Rijswijksche plein i geopend I Sept. 190b.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 586