STAAT GETAL LEERLINGEN, 20 j verdeeld naar hunnen leeftijd. op 15 October 1907 de dagscholen in de Gemeente 's-Gravenhage o hebben bezocht. Letter G. VAN HET DIE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 587