II 20 20 I 1 1 29 I 8 I 5 i 11 i 12 I 12 I 219 I 187 I Boven M. V. M. V. M M. OPENBARE SCHOLEN. A. 10 430 I 48 24 4 1 dien datum benoei Waarnemend hoofd tot 21 Oct.; met ingang van hoofd K. G. Houwen. WAAR DE SCHOOL GELEGEN IS. HOOFDEN EN BENAMING DEK SCHOLEN. Tot a 8 jl Achter Raamstraat i Sirtemastraat i Kerkstraat Arnmunitiehaven Korte Lombardstraat 38 39 18 16 4 Sa 39 43 58 59 60 14 17 12 39 39 18 I S3 SS 95 ia 79 1’1 95 MO 109 11S 93 109 MS 95 i 84 95 94 96 SS 92 137 131 156 13 105 169 [85 104 179 152 127 [16 17 32 4(1 37 27 tl' 1 29 34 52 38 30 26 22 60 4G 45 27 41 19 21 28 35 17 35 25 45 20 76 63 49 95 73 1 SI 97 95 I 86 S3 123 98 69 73 1 95 i 88 48 14 137 144 220 I 164 207 202 73 68 j 80 I Sa 1 83 82 115 76 86 1 72 1 92 71 i 92 20 I 22 23 18 i 20 26 19 22 1 23 29 I 21 i 36 26 1 17 31 40 37 21 38 28 40 48 22 I 2 1 27 16 30 1 21 12 i 8 13 4 28 41 48 29 29 34 52 42 30 35 25 30 46 50 32 41 23 23 31 35 17 15 1 45 20 8 3 Totaal op 15 Oct. 19 24 17 8 2 i 9 210 I 161 144 j 106 10 113 I 116 mergebracht naar de Wolmarausstraat. Rotterdamschestraat. 4 4 1 4 1 1 7 8 2 11 13 2 5 6 4 4 10 1 9 1 Bleekerslaan De Gheijnstraat Hoefkade Vlietstraat. i Nieuwe Haven Ferdinand Bolstraat I Zusterstraat v. Damstraat. Lamgroen Stortenbekerstraat I Pretoriusstraat Terwestenstraat K ritzingerstraat 4 6 4 10 I 7 I 16 i 1 3 I 7 1 2 1 219 I 104 4 J 80 op school blijvende. Kortenbosch Nieuwe Schoolstraat Lepelstraat i Zwarteweg Hemsterhuisstraat j Lijnbaan Rijswijkschestraat v. Ravesteijnstraat. I Rijswijkscheplein Jati v. Gojenstraal2) Nieuwe Laantjes 1 Badhuisstraat Duinstraat (Zuidz.) I Duinstraat (Noordz.) i Vijzelstraat I Badhuiskade Teniersstraat Van Ostadestraat a. 2e Klasse. J. Oosterkamp F. C. J. de Ridder F. Etermau i J. Hoogland i A. Brummel F. Duiker S. de Vries A. P. Brauckman W. Koops G. Elgersma F. de Vries H. A. Kroese H. J. van der Kraan S. Postiua K. G. Houwen J. van Andel J. J. ten Have K Baars J. Velthuiseu 20 J. F. Goudswaard 21 J. Laban P. Rauwerda I A. J. P. de Beste I W. Uitterdijk j J. L. Hooftman A. W. Stortenbeker Jr. J. L. van Schie A. Knoppien J. Eigenhuis H. A. Avenarius Th. .1. Vonk P. H. Schreuder Jr. (School E) J. L. Hooftman Getal leerlingen, aan wie werd uitgereikt een belooning. een ge- - V. tuigschrift. de school I verlatende. -- 9,10 Van Ijaar. 12 jaar. 12 jaar. 1 2 3 4 5 6 I 7 8 I 9 I 10 12 13 14 I 15 1G I 17 18 19 i 14 13 12 6 4 7 9 6 3 15 12 10 9 I 16 8 16 15 i 8 5 i 20 19 25 10 I 22 j 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 Jan. loog 1 -'ov. 1907 203 222 219 185 I 200 205 253 212 227 214 242 195 224 227 171 9 195 247 205 220 214 239 269 282 36 32 f" 21 26 10 57 43 2 i 22 I 7 16 20 14 - 9 11 198 175 199 i 180 169 231 22G 216 242 214 208 241 209 191 167 198 226 212 180 227 I 270 262 299 250 136 216 138 i 184 I 212 I 105 48 I i6O 175 ■4 b. Ie Klasse. 34 j M. de Vries 35 D. Kanon 36 H. Sasburg 33 18 25 i 24 I 31 22 40 26 23 28 25 30 31 26 31 25 j 33 26 35 I 31 14 13 i 8 |1«7 31 I 26 12

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 588