1 i - k I - 20 20 i I I I I ,5 301 n 248I 240 210. 216' 187 24.11 197' 19oj Getal :9, W Van M. M. V. Al. V. Al. V. 1 i 15 321 17. '4151 ,f'5> 2239 1093 Totaal 603 1307 525 BIJZONDERE SCHOLEN. B. 62 [109 20 131 8 63 97 21 12 Nobelstraat is; 64 15 29,: 34 65 43[ 30 12 geopend. HOOFDEN EN BENAMING DER SCHOLEN. o op school blijvende. WAAR DE SCHOOL GELEGEN IS. 26 10 tl 49 19 38 31 Z3 57 70 51 73 99 71 9S 90 133 120 134 Si 31 19 23 15 22 18 13 29! 15! 46 45 13 Tot 8 12 13 17. n| 15 8! 11 6 71 ir 17 13. 46 45 13 28 49 18 36 29 53 5 19 27 25 16 14 7 13 9 13 30 231 97l 140 85 98 991 132 124 129 104 92j 100 123 80 141 105! 67 94 10 37 11 3. 3 71 6 5 210 173 133 172 235 169 223 163 37 38 39 40 41 42 43 44 30 31 14 10 13 21 37 22 15 7 26 47 23 25 21 20 3 13 13 8 15 12 38 47 39 36' 39 48 41 53 46 41 35 50 29 60 28; 22! 29 15 27 16f 18 6 10 14 81 13' 411 9 9| n 25 20 11 9! een ge tuigschrift. 810 557 10729 101911 Totaal op 15 Oct. 116. 2Cj 87' Koningstraat Z. O. Buitensingel. W. de Vletter G. C. F. van der Laan C. E. Keilbolz L. de Vries J. W. de Jongh Ch. Krienen G. Kielder G. J. Ligthart S 41 de school verlatende. i Bakkerstraat Hoefkade Zieken Roggeveenstraat. Van Dijckstrnat. Messstraat. De Vliegerstraat Tullinghstraat 84 58 38 75 123 71 81 61 11. 15| 8! 11! 15 16 15 14: 11 111 EL 16 9l 9| - 31 142 941 125. 117 141 111! 112 92, 95 7: 113 16' 19 12 37 20 161 200 nr 149 266 189 232 179 r. Burgerscholen. G. Smelt P. Poot W. van Rossen A. Laban J. Vreeburg P. J. Teebaal I C. W. Valken A. Labberton I D. Harberts W. L. Roel W. J. Jongejan i) Thans Copernicusstraat. Eerst met 1 November geopend. I N. W. Buitensingel v. Hoornbeekstraat Hondiusstraat CopernicusstraatJ) Emmastraat leerlingen, aan wie werd uitgereikt: een belooning. 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 i 56 j H. R. Höischer 57 J. M. Keen Mej. J. J. Ph. Lijsen J. Al. Prins K. Goudswaard A. Mout 125! 14S' 113; 58 I 59 60 6! 61tfl 6151 W. L. Roel (tijdelijk) 15! ■rst met November Boven jaar.12 jaar. 12 jaar. 131 16, 29 i E. dc Vries, School der Ned. Herv. DiaconieWesteinde. G. P. Post, School der Ned. Herv. I GemeenteI J. P. van der Haas, School van het Herv. Weeshuis j J. Pelser, School der Ned. Herv. I Gemeente 1 Korte Lombardstraat I Zuidwal Schelpkade 1 Waalstraat Falckstraat Koningin Emmakade Alexanderplein Van Merlenstraat Van Swindenstraat Amalia v. Solmsstraal N. W. Buitensingel I Neptunusstraat I Korte Lombardstraat. Atjehstraat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 589