s J 20 20 I I 17 I J? T -- ji. V. M. M. 60 113 120 31 21 12 10 J. 2/9 07 Z. O. Buitensingel 21 15 9 8 13 8 57 OS 47 21 17 10 5 10 11 71« 06 50 13 10 6 7U 51 van 17 6 5 31 i 106 32 10 281 333 81 50 87 700 140 Loosduinseheweg 40 17 90 326 39 47 1 95 55 J HOOFDEN EN BENAMING DER SCHOLEN. WAAR DE SCHOOL GELEGEN IS. 29 45 Van 12 jaar. 91 92 93 94 88 89 Loosduinseheweg Faulinastraat. Hek kei aan Oude Molstraat. Breedstraat Scheveningschcweg Raamstraat Luthersche Burgwal Laan De Ruijterstraat Molenstraat IS 40 13 49 10 13 10 13 1 265 i 48 100 3 Scholen der St. Vincentius Vcreeniging. 120 10 54 198 9, 10 of1 1 jaar. 26 I 120 50 69 70 11 10 15 11 24 26 31 51 29 20 1 14 5 55 SS 256 291 260 519 280 563 205 268 430 472 434 94 329 69 91 58 2 32 IS 100 220 I 7-’ 106 150 1S2 176 i 52 236 72 73 i 74 I 129 i 15 I 40 12 8 7 32 32 55 33 16 4 44 5 4 Tot en i 8 jaat 75 l 76 F. v. d. Winkel, G. H. Chemann, N. W. H. Göbbels, W. H. D. Hoen, Bleijenburg Van Ostadestraat 77 78 79 80 81 85 l I 134 I Si 228 41 376 82 I 82 83 84 85 86 Boven 12 jaar. 28 25 48 63 51 5 - 2 2 14 J •6 I 8 O 154 478 i Warmoezierstraat I L. O. Binnensingel i Westeinde I Westcinde I Westeinde Paramaribostraat v. d. Duynstraat Da Costastraat I Mariastraat 7 i Jan de Baenstraat t Th. F. Badoux, School der stich- J. A. Wijnveldt, School der Ver. tot I oprichting en instandhouding der scholen op Geref. grondslag Prinsegracht Kruijswijk, School van het I Waalsche Weeshuis F. Rumscheidt, School der Duitsch I Evangelische Gemeente A. J. v. Wijk, School met den Bijbel H. Nieukerke, Charitable Soeie- I teitsschoolAmsterd. Veerkade. Chr. Wesseling, School van het R. K. WeeshuisWarmoezierstraat Chr. Wesseling, Schooi van het K. K. Weeshuis II. G. J. Albert, J. C. Lelyveld, F. H. Rameekers, W. A. H. Kersten, H. J. Snackers, ting Schiefbaan-Hovius Mej. Al. C. G. Jollie C. 11, van Glansbeek M. Heeremans W. C. Dessens W. C. van Haaren, School van den H. Aloysius Brouwersgracht AI. C. Fikke, School van het St. Joseph-gestichtNoordeinde Al.J.A.IJzermans,Mariaschool Prins Hendrikstraat H. J. Al. J. Trufiino, School der stichting Schiefbaan-Hovius A. J. Verdam, School van het R.-K. gesticht „De Voor zienigheid” J. W. Michaël J. Goedhard H. Ee rd beek H. F. v. Nieuwenburg, School der „Maatsch. tot Nut van ’t Alg.” B. H. Boers en N. J. W. AL Nuyen Totaal op 15 October. OPMERKINGEN. 246 Al. 1 V.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 590