d I 20 20 12 I 15 I 5 I 3| 5 6 I 7 I 28 G 1 7479 I 7375 35 I 79 64 219 I 69 130 265 229 90 I 1 140 5 I 78 27 I 249 16 i s I Jf i I I 38 I I i I i OPMERKINGEN. V. M V. M. M. M. V. 39 10 1 en Sweelinckstraat 1 1 Cattenburch en 107 1 1 1 I 7 5 14 19 6 2952 2923 807 Totaal 689 823 774 >07 I 774 1117 J 7078 11 3046 i 1782 over 1) Met 1 Sept, opgeheven. Vandaar geen opgave HOOFDEN EN BENAMING DER SCHOLEN. WAAR DE SCHOOL GELEGEN IS. ll, 10 of jaar. Van 12 jaar. 4465 :?52 Boven 12 jaar. 5 274 279 62 itrf 4155 12923 2 69 100 125 3 121 15 26 20 51 2 2G 11 95 2 32 1 18 5 10 I 1 I 12 4 8 i 34 8 32 17 4 126 52 90 33 77 4 17 10 I 5 3 32 1 51 24 63 15 12 18 9 8 8 19 7 151 i 108 I 111 j 55 190 61 18 67 9 30 14 76 5 S]0 I 823 3 7 4 9 5 J. i Totaal op I I 15 October. I Laan Copes v. 1 i 90 141 6 ]6 i Tot a ai 15 Oct. 57 2 3 68 7 23 46 1 29 8 25 1 4 12 51 I 1 1 8 3 7 A T I E: 2239 I ]093 I 807 I 689 3 I 9 9 I 34 I 18 I 10 39 91 8 10 39 i 19 1 11 - 15 I 10 99 IS - 54 i ill 91 17 2 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 7—- Tot cu i 8 jaai 2 I 144 237 1 240 I 34 12 I 2 5 557 110729 110191 Openbare Scholen Bijzondere Scholen I Willem Beukelsz. plein i Gondelstraat Alexanderstraat Laan v. Meerdcrvoort. I Verl. Daguerrestraat I Stadhoudersplein Helmstraat I Conradkade Beeklaan I v. Dicmenstraat I Adclheidstraat v. Ostadcstraat De Perponcherstraat Kerklaan I Valkenboschlaan 7479 7375 105, Mevr. A. E. v. d. Watering-Visser 106 Mej. G. B. Schut 1 E. M. A. Meijbooin A. S. M. Haaxman C. M. Tinholt E. R. van Gigch M. M. Boldingh. M. Smit Sibinga. Baal C. F. Verschoor H. W. te Winkel Jr. Mej. M. E. E. Paësie. J. Visscher Jr. A. Tjepkema P. J. Treffers F. L. H. Jager Jr. S. Gonggrijp Mej. M. J. Steins Bisschop. J. P. Posthuma C. M. S. A. v. Ocveren Mej. A. J. C. Ledel M. C. Thierry Chr. L. Wesseling Mej. J. E. Winkler Prins 126 j 67 i 52 i 96 G. II. Bouscholte 97, J. D. N. de Graaff. 98; P. T. v. d. Meulen. 99! G. van Wijngaarden 100; L. Looijen lOT J. J. Koster van Groos 102! R. Smits 103! A. J. ten Breul 104! Mej. II. P. M. Riegen i M. Schroot. 66 I Surinamestraat Noordeinde j Nassaulaan 1 Groot Hertoginuelaan. v. d. Spiegelstraat Wilhemstraat I Bothastraat Daendelsstraat Mej. Oude Molstraat. 1633 1331 118208 17566 Mej. Sweelinckstraat Koninginnegracht I van Speijkstraat. Hollanderstraat Juliana v. Stolberglaan Heemraadstraat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 591