1 OVERZICHT Verzuimen van het Personeel der Openbare Lagere Scholen, met vermelding van den duur en de redenen en met mededeeling, hoe in de vervanging is voorzien. t 3 I Ingevolge schrijven van B. en IF. van 16 November 1906, Ag. No. 16787/74, 2e afdeéling B.) Letter L. VAN DE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 604