I 20 20 i I ■I 4—5 6—7 verzuimd, om welke redenen, hoeveel Redenen Redenen NAME N. NAMEN. van verzuim. van verzuim. Waarnemend Hoofd. F. Duiker 11 J. Hoogland Hoofd der School. W. Heerings Tfjdeljjke aanstelling. M. Stolk Fabst J. E. v. Soest 3 49 22 personeel. 17 A. Brummel 31 Personeel. C. den Heyer fam. omstand. examen 4. N. Schoolstraat. J. Hoogland. W. v. Lingen C. Trappen C. Flooien S. Hoevenaar Aantal School tijden. 3 2 3 1 l 13 1 1 1 9 4 7 2 3 4 fam. omstand. ziekte liuwelyk ziekte raar of gracht, aar de school gevestigd is en tói der School. Zwarteweg. F. Duiker. L. Lowyt ineJ- C. Roos J. de Gou H. Brouwer j 8. de Vries R. A. Tjerkstra Aantal School tijden. 2 3 sollicitatie ziekte 2 Hoofd der School. 5 personeel. 7 Hoofd der School. 2 personeel. Hoofd der School. Wijze van voorziening en Opmerkingen. ^sierhuis straat, óe Vries. B. v. Schravendjjk H. Leenheer J- J. Riehl Wijze van voorziening en Opmerkingen. F. Voogt J. v. d. Vijver J. Neutéboom W. Moerman C. v. Ingen J. Vermeulen H. Isbrücker H. Moll J. v. Lochem W. C. de Gast 1 Jan.— 1 Juli 13 1 6 8 10 o 4 140 2 18 5 1 6 3 1 1 36 1 9 2 5 1 155 1 1 29 34 8 6 1 19 1 10 51 5 8 46 1 11 2 3 258 1 18 2 7 2 36 6 3 30 1 35 2 2 5 1 15 54 a. schoolreisje c (ex. ond. 2e kl.) schoolreisje ziekte e Straat of gracht, waar de school gevestigd is en Hoofd der School. M. T. Faber J. E.v. Marion mevr. v. Gogh- v. d. Horst rcej.G.H. v.Bemmel A. Blöte G. v. Wijngaarden A. Houtsma schoolreisje huwelijk ziekte fam. omstand. ziekte i fam. omstand. ziekte ideeln. cursus openb. spelen Jurylid ziekte fam. omstand. ziekte ziekte verlof wegens ziekte ziekte C. Stomp R. Schouten M. de Ridder F. Boll i R. Mozes j Waarn. H. d. 8. j Hoofd der School. 1. Hoeveel a. _o b. wegens c. i d. wegens schooltijden duurde dit verzuim getuigen (leerplicht) ziekte fam. omstand. verlof B. en W. ziekte en overlijden vader getuigen (leerplicht) ziekte fam. omstand. i Gr. Verzoendag ziekte uitstedig ziekte fam. omstand. ziekte fam. omstand. ziekte b. vergel. ex. Leiden examen klerk Gevangeniswezen ziekte ex. Duitsch ziekte ex. Fransch fam. omstand. ziekte fam. omstand. Waarnemend Hoofd. 7 Hoofd der School. 4 personeel. Hoofd der School. 4 personeel. 2 niet. Hoofd der School. I M. Kuyper 1 H. Jongtien. Een der andere haridi Handw.ond.es le kl. a. c. ex. ond. 2e kl. ziekte fam. omstand. getuigen (leerplicht) ziekte begrafenis buren 5. Lepelstraat 6. A. Brummel. (ex. ond. 2e kl.) ziekte Tijdel. ond”.es. Comb, van klassen. Tijdel. ond.es. De schooltijden werden zoo veel mogelijk waargeno men door het Hoofd. Zoo noodig moesten klassen gecombineerd worden. Tydel. ond.es. Kweekeling met acte. 1 H. d. S., 5 door comb, ij Hoofd der School. 1 6 door H.d.S., 40 d. tijd, od Hoofd der School. Comb, van klassen. 38 door H. d. 8., deov. een der onds. wiensk gecomb. kon worden. Hoofd der School. Kweekeling met acte. 4 Hoofd der School. 7 personeel. 6 Hoofd der School, personeel. 146 tüdelijk personeel Hoofd der School. Personeel. 1. Hoeveel schooltijden waart Gij zelf in 1907 afwezig wegens ziekte. b. wegens benoeming in commissie(s) van wege het R(jk (welke c. wegens benoeming in commissie(s) van wege de Gemeente (welke?). d. wegens andere redenen (welke?) 2. Welke onderwijzeressen) hebben schooltijden v schooltijden duurde dit verzuim en hoe werd in de vervanging voorzien E. Vrieze J. v. Etton P. de Jong L. Menheer H. Peypers E. y. d. Horst mej. H. Oostveen mevr. Hekkema- Smit mej. C. C. Kop mej. E. Siliakus -1 schooltijden waart Gij zelf in 1907 afwezig? wegens ziekte. benoeming in commissie(s) van wege het Rijk (welke?). wegens benoeming in commissie(8) van wege de Gemeente (welke?). wegens andere redenen (welke?). 2. Welke onderwijzers(essen) hebben schooltijden verzuimd, om welke redenen, hoeveel J~ en hoe werd in de vervanging voorzien? I M. E. Kuyk-Brou- wers I M. J. Suzan j Th. Florschütz C. den Heyer H. R. van Tuil

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 606