1 20 20 1 .i 10-11 8—9 1 1? F g tv Redenen Redenen NAMEN. NAME N. van verzuim. van verzuim. A. P. Brauckman Malsen 2 Eek movr. v. Bamshorst; 2 familiefeest i F. de Vries E. cl. verhuizing 20 15 door ’t overige personeel. 24 j. A. v. d. Horst H. J. de Groot J. Eeuwens G. M. Schoevers 6 8 l 7 n n Hoofd der School. Straat of gracht, waar de school gevestigd is en Hoofd der School. 8. Lijnbaan 38. A. P. Brauckman. W. Koops N. I’. J.Woensdregt i C. den Otter. j A. Pot Wyze van voorzienii en Opmerkingen. J. M. J. v. d. Waall M. B. J. Laforêt W. J. Siliakus i I’. C. Isbrücker- I de Gilde J. Verkruysse F. W. Zeelenberg J. T'iconis Aantal School tijden. de klasse waar. Idem. Ryswijksche straat 157. W. Koops. P. Kuyk mej. A. v.d.Werff Aantal School tijden. iraat of gracht, raar de school gevestigd is en »fd der School. G. Elgersma H. A. Ekker D. Brouwer A. Stolk D. Hos 5 4 1 1 2 Wijze van voorziening en Opmerkingen. W. C. ’t Hart j J. H. Scholten I G. Louwaars 2 7 10 45 2 5 1 6 5 40 58 n ondertrouw ziekte 1 26 o 6 1 9 93 2 198 2 8 1 48 1 2 2 2 8 4 2 10 10 1 1 38 4 19 2 13 2 7 3 1 2 2 6 1 8 2 46 2 1 1 50 1 8 15 2 5 3 5 3 3 4 Kw. onder toezicht. Comb, van klassen. Ond.es a. c. verhuizing verg. ex. fam. omstand. huwelijk ziekte ex. hoofdakte ziekte Van Ravesteyn- straat 303. G. Elgersma. E. C. Pütz W. C. Bartering C. V. d. Plaat A. v. Munster Waarnemend Hoofd. familieomstand. 34 door het Hoofd der School, Door het Hoofd der School, ngelegenh. lekte sollicitatie huwelijk ziekte bet leiden van een vacantiekolonie overlijden van een bloedverwant familieomstand. sollicitatie familiefeest ziekte Idem. Idem. Door een tijdelijke leerkracht. Het Hoofd der School nam C. W. Papt; mej. G. Lammers I F. B. J. Kuiper W. K. de Bruin M. W. Adams Door het plaatsverv. Hoofd. Deklassen 12a en 125 gecomb. Het Hoofd der School nam de klasse waar. 1. Hoeveel schooltijden waart G(j zelf in 1907 afwezig? a. wegens ziekte. van wege het Rijk (welke?). van wege de Gemeente (welke verzuimd, om welke redenen, hoeveel mej. E. G. Salm mej. E. H. v. Gunst mej. F. A. L. Post mej. C. Cremers examen fam. omstand. ziekte verg. ex. ziekte tijd, aan school ziekte n n 4 door het Hoofd der School, 8 door indeeling der klasse, i 12 door het Hoofd der School. mej. Blokker Th. Wemmers Schüffer H. v. d. Mey i J. Reys P. L. v. J. D. Krygsman L. Bakker Rijswijksche Plein 38. f. de Vries. i Waarn. H. d. S. Kw. met akte. Hoofd der School. Tüdel. ond.es. H. d. S. of tijdel. ond.ea Kw. met akte. De klasse ingedeeld voq kele schoolt, ook wej kw. onder toezicht. Vj meerendeel een tijd.on a b. wegens benoeming in commissie(s) c. wegens benoeming in commissio(s) d. wegens andere redenen «welke?). 1 Welke onderwjjzers(essen) hebben schooltijden a- schooltijden duurde dit verzuim en hoe werd in de vervanging voorzien b. (examen voor ond.) j fam. omstand. ex. Fransch verg, examen huwelijk ziekte fam. omstand. huwelijk begeleiding vac. ziekte fam. omstand. ziekte militieplicht ex. hoofdakte ziekte huwelijk ziekte r> fam. omstand. u. wmuizmg familiefeest b. d. stad ziekte familieomstand. part, aam ziekte familiefeest ziekte besm. ziekte a. huis verhuizing vergel examens huwelyk inspectie ziekte militieplicht examen militieplicht familieomstand. ziekte examen ziekte kol.- j Tijdelijk onderwijzeres. j 18 door het Hoofd der School, 5 door ’t personeel. 14 door het Hoofd der School, 1 door ’t personeel. 6 door het Hoofd der School, 3 door ’t personeel. i Gymnastiekonderw. Geen vervanging. z mej. Kartering, mej. Fuld. mej. Hartering. 1 door volont. m. akte, 1 door samenvoeging van klassen. 3 mej. Hartering, 3 door samenvoeging van klassen. Hoofd der School. I Kw. met akte. i H. d. S. en de kl. ingoj 1 Hoofd der School. Tydel._ond.es. j Hoofd der School. Tijdel. ond.es. i Kw. met akte. j Hoofd der Schooi. Tjjdel. ond.es. Kw. met akte. Hoofd der School. Tijdel. ond.es. Kw. met akte en Kw. met akte. Kw. met akte en n. Hoofd der School. Kw. met akte «i H. Idem. 2 door het Hoofd der School, 2 door een kweekeling. i Door het Hoofd der School. c. Examen ond. 2e kl. jubileum v.d. Laan ziekte 1. Hoeveel schooltijden waart G(j zelf in 1907 afwezig? a wegens ziekte. b. wegens benoeming in commissie(s) van wego het R(jk (welke c. wegens benoeming in commissio(s) van wege de Gemeente (welke?) d. wegens andere redenen (welke?) 2. Welke onderwijzors(essen) hebben schooltijden verzuimd, om welke redenen. IiopvM schooltijden duurde dit verzuim en hoe werd in de vervanging voorzien p. J. 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 607