20 20 p - I J 14 12-13 a. wegens ziekte. welke redenen, hoeveel om hoe werd in de vervanging voorzien Redenen Redenen NAMEN. N A M E N. van verzuim. II. A. Kroeze W. Bout S. N. Posthumus H. C. C. K. Gans 9- milit. dienst l. ners. K. C. Delvoye H. W. Maal 22 d. Kraan H. J. 40 A.Kokshoorm 11 I mej. J. E. W. Brou wers A. C. Kuiters Vervangen door tjjdel. pers. E. T. Harkink A. de Graaf Aantal School tijden. Wijze van voorzien en Opmerkingen. Vervangen door tijdel. pers. Hoofd der School, n n Vervangen door tjjdel. Hoofd der School. Wjjze van voorziening en Opmerkingen. Plaatsverv. Hoofd. Tijdel. onderw. Aantal School tijden. Straat of gracht, waar de school gevestigd is en Hoofd der School. tai of gracht, nr de school Kêstigd is en der School. 20 Mei—26 Juli verlof voor studie ziekte examen fam. omstand. ziekte examen ziekte sollicitatie examen ziekte examen loei kade 101. 8. Postma. mej. v. d. Bergh Vermant - v. Diepeningen S. Postma C. Jongerius huwelijk ziekte 9 8 17 1 6-8 Mei 2 2 2 2 2 L ziekte militieplichten ziekte n n - n Vennekes 3 j Diepenin- 20 Sept.—31verlof wegens ziekte Dec. mevr. Carben-Zaal berg mej. E. J. Stempels examen sollicitatie. ziekte bezoeken van Raadsleden proefwerken aan school E ziekte a. ex. ond. 2e kl. fam. omstand. ziekte 29 Nov.—24 verlof wegens ziekte Dec. 14 8 Apr.-5 Mei 28 13 26 4 Waarnemend Hoofd. Hoofd der School. stembureau fam. omstand. ziekte n n n sollicitatie ziekte 12. Bleekerslaan 11. H. A. Kroese. 16 1 18-15 Mei j oud.ess. in nutt. J -handw. 10 8 0 Sept24 Oct. 1 Sept.-1 Oct. 20 Aug.—20 Dec. Vervangen door tijdel. pers. Hoofd der School. Tijdel. ond.es. Hoofd der Schoot Tijdel. ond.es. Hoofd der School- H M A. Stoorvogel P. L. Verspuile i L. B. Noordeman mej. J. E.Wennekes mej. D.v. 1 gen M. E. Keuzen- kamp W. Eymers van verzuim. Alle administratief zaamheden weniej hem verricht mzra tijd. mej. Eggink n v. d. Post n Stomp r Cariot G. K. Zimmermann mevr. v. Tongeren* Treep mqj. M. C. Kok 2 14 1 J. M. Bjjn-Gebing 4 Maart—15 Mei, 17 Juli 1—27 Juli en 28 schoolt. 29 Aug.—17 Sept, en 3 schoolt. >—14 Dec. 4 1 3 8 5 2 6 2 15 1 2 2 4 n Enkele malen kon het H. d. 8. de klassen niet overnemen wegens dringende adm. werkz. of bij meerdere vacatures te gelijk. Het Hoofd nam zoo] gelijk de klassen voor zijn rekenina neer dat niet toni of een kwrekelai akte helpen of d] verdeeld worden. 1 Vervangen door tjjdel. pers. j Volontair. j Vervangen door tjjdel. pers. Hoofd der School of volont. c. wegens benoeming in commissië(s) van d. wegens andere redenen (welke?) 13. De Gheynstraat H. J. v. d.’Kraan. i ex. Bew.school) I- 30 Mei-7Junii verlof wegens ziekte 23—30 Nov. i 16 ziekte verlof tot aanvaar- i ding van een tjjdel. betr. als ieerares te Haarlem ziekte 1. Hoeveel schooltijden waart Gjj zelf in 1907 afwezig? a. wegens ziekte. b. wegens benoeming in commissie(s) van wege het Rjjk (welke?). r. wegens bprwminv in cAmmiooia/ni wege de Gemeente (welke?) 1 Welke" onderwjjzers(essen) hebben schooltijden verzuimd. tówitijden duurde dit verzuim en hoe werd in de vervanging voorzien? 15 4 5 4 16 2 1 1 29 Juni-27 Juli 1 i 16 Juni—17 I Juli 2 2 I 4 20 Aug.—17 Sept 28 Oct.-28 Nov. I 15 a. ziekte kiespjjn fam. omstand. I ziekte examen verhuizen I ver), schaatsenrijden proefwerken aan school E verhuizen i ziekte milit.” dienst j fam. omstand. I examen wiskunde 1. Hoeveel schooltijden waart Gij zelf in 1907 afwezig a. wegens ziekte. b. wegens benoeming in commissiefsi van wege het Rijk (welke?) c. wegens benoeming in commissiefsi van wege de Gemeente (welke d. wegens andere redenen (welke?) 2. Welke onderwjjzers(essen) hebben schooltijden verzuimd, om welke redenen, hoovj schooltijden duurde dit verzuim en hoe werd in de vervanging voorzien? Tijdel. ond.es- 1 F. de Wit D. G. A. H. Gans M. P. Dhont j H. C. Sark E. M. v. d. Grampelj W. de Wit H. Schipper J. van der Meer j J. J. v. Tongeren I K. J. v. Zonneveld; keelpijn ziekte verlof tot bp wonen van een congres overl. v. haar vader ziekte Geen gymn. Klasse ging buiten spelen. Vervangen door tijdel. pers, le ond.es in handwerken. I (desk. bjj het akte- iex, te Rotterd. en het i verg. ex. te Leiden) (desk, bjj het verg.ex. i voor H. eener 8., H. ieener Bew.s. en akte i ov- Unw u-i-Vi i iiil l Tijdel. ond.es. H. d. s” of kv- Tijdel. ond.es voort van de ond.es roei

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 608