60 van van J. P. F. Dietz het perceel Emmastraat no. 42, van 1 October 1907 tot en met 30 September 1909, voor f 700,per jaar, en één optiejaar, voor f 750. teneinde daarin te vestigen eene Openbare Lagere School. Door de Gemeente werden verhuurd: aan de Firma Jacobson en Zonen de winkel met daarboven aan de achterzijde gelegen kantoor tie ver dieping) en vier kamertjes (2de en 3de verdieping), in het huis Groenmarkt no. 5, van 1 Januari 1907 tot en met 31 Januari d. a. v., voor f 250, i J. J. Ok hu ij zen het huis Nieuwstraat no. 4, 1 Januari 1907 tot en met 30 Juni d. a. v., voor aan van 1 f 200,--: aan P. G. Filippo het huis Nieuwstraat no. 4, van 1 Juli 1907 tot en met 31 October 1908, voor f 400, per jaar: aan J. Maas de huizen Lage Nieuwstraat nos. 21' tot en niet 21IS. van 3 Februari 1907 tot en met 31 letober 1911, voor f 600,— per jaar: aan .1. Snoek het voormalige brandspuithuis aan de Bezemstraat, van 15 Februari 1907 tot en met 30 April 1910, voor f 68,per jaar: aan A. Holvast het huis Geidelooze pad no. 103, van 1 Maart 1907 toten met 30 April 1908, voor f 110,— per jaar; aan M. Boogers het bovenhuis van het perceel Zuidwal no. 86, van 16 Maart 1907 tot en met 30 April d. a. v., voor f 16,50 en het perceel Zuidwal no. 86, van 1 Mei 1907 tot en met 30 April 1910, voor f 340,per jaar: aan de Haagse he T r am weg-Maat schappij het voormalige brandspuithuis aan de Kanonstraat, van 15 Februari 1907 tot en met 30 April 1910, voor f60, per jaar; aan A. Huijser het huis Geidelooze pad no. 105, 1 Mei 1907 tot en met 30 April 1908, voor 1'39, aan J. Elzing het huis Geidelooze pad no. 101, van 1 Mei 1907 tot en met 30 April 1908, voor f 52,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 60