I 20 20 fe 21-22 23 1 1. Redenen Redenen NAMEN. namen. van verzuim. van verzuim. Waarn. Hoofd der Sc| J. Laban Hoofd der School. C. J. Dikshoom M. Speyer S. Jellema L. Broekhuizen Hoofd der Sch.; combinatie. J. B. Ubink Hoofd d. Sch.tijde!, onderw. Dyke H. H. Hoofd der School. mevr. Mink Hoofd der Sch. en volontair. Waarn. P. Rauwerda n Aantal School tijden. Aantal School tijden. W\jze van voorzienii en Opmerkingen. voorziening en Opmerkingen. raat of gracht, aar de school gevestigd is en dm der School. 22. Pretorius- straat 95. P. Rauwerda Jzn. I o 21 4 2 6 feest ziekte I. Terwesten- straat 101. J. P. de Beste. 5 13 2 13 1 47 6 1 9 2 1 9 2 1 9 4 90 6 o 2 1 34 2 2 114 1 1 2 2 2 1 1 17 2 11 2 11 2 2 40 2 26 3 3 25 1 3 11 4 23 2 8 1 82 1 12 10 10 2 17 1 3 2 8 2 2 2 3 8 3 120 81 1 1 l 1 21. Stortenbeker- straat 10. J. Laban. H. J. F. A. Stomp A.W. I. Korswagen H. M. v. d. Zanden mej. W. v. Zant Parent A. M. v. Leeuwen A. M. Verhuist M. A. Riebeek I' Wijze van Straat of gracht, waar de school gevestigd is en Hoofd der School. Hoofd der School- Klasse ingedeetó- 10 Schoolt TJjdelflk onderwiJ2” Klasse ingedee111' feest examen ziekte proefles ziekte A. J. P. de Beste i H. Nawyn J. A. Brassinga i J. Visser G. Wolters fam. omstand. examen-comm. 2e kl. onderw. ziekte fam. omstand. ziekte examen verlof by sterfgeval godsdienst examen op proef aan school E ziekte ined egel, sch ooi reisje ziekte examen fam. omstand. ziekte fam. omstand. ziekte fam. omstand. ziekte medegel.schoolreisje ziekte fam. omstand. ziekte 1 fam. omstand. ziekte pl. vertrek K appetein n I Tpdelijk onderw. en Hoofd der School. I Tüdelijk onds.; Hoofd der i School en volontair. a. c. examen ond. Ie kl. d. ex. curs. Gr. en Jag. ziekte examen hoofdacte examen fam. omstand. ziekte fam. omstand. ziekte n tt n fam. omstand. proeflessen ziekte examen ziekte studie Hoogeschool ziekte fam. omstand. ziekte examen feest ziekte examen feest ziekte examen militaire dienst ziekte militaire dienst examen militaire dienst militaire dienst feest uit de stad ziekte Hoofd d. Sch. en combinatie Hoofd der School. Hoofd d. Sch. en combinatie. Hoofd der School. Plaatsverv. Hoofd. Hoofd der Sch. en volontair. Hoofd der School. Hoofd d. Sch. en combinatie. 1. Hoeveel schooltijden waart Gfl zelf in 1907 afwezig a. wezens ziekte. wege het Ryk (welke?). wege de Gemeente4 (welke?) verzuimd, om welke redenen, hoeveel I Hoofd der Sch.: combinatie: volontair. A. Brandwyk j mej. K. Hos H. Kolb de Labye C. Linginonts W. Heldt L. de Vries A. Soeleman J. Raven J. Verburg mej. Th. P. W. Teebaal mej. M. J. C. Douglas H. P. J. Schip pers J. E. Hoogen- raad n A. Hos C.J.v. Leeuwen n C. W. v. Dam KMu^gdy^ I j r v. Rijn de Klein ;Kappetein(tgd.ond.)j mej.Eggink(onds.) I V acature. j K. F. van ’t Holï Hoeveel schooltijden waart Gy zelf in 1907 afwezig? a. wegens ziekte. b. wegens benoeming in commissie(s) van wege het Ryk (welke?). c. wegens benoeming in commissies) van wege de Gemeente (welke?). d. wegens andere redenen (welke?). 2. Welke onderwijzers!essen) hebben schooltijden verzuimd, om welke redenen. hoev< schooltijden duurde dit verzuim en hoe werd in de vervanging voorzien 2 klasse verd. wegens afwezigen: 40 tijd?!, oi Klasse verdeeld. Hoofd der School. n n n n n n n I Kweekeling met actej 8 Hoofd der School: 1 onderwijzer. j Kweekeling met actel Tijdelyk onderwijzer. 1 Kweekeling niet al Hoofd der School. I Hoofd der School. I Kweekeling met acta Hoofd der School. J In totaal 3’9 verz. sd daarvan waargenonw t^dol. 139 en door 'n I m. acte 28; 4 schoolt} ingedeeld’t H. d. 26 schoolt (21 voor du nam 162 schoolt, dek Hoofd K. de a. wegens ziekte. b. wegens benoeming in commissie(s) van c. wegens benoeming in commissie(s) van d. wegens andere redenen (welke?) 2. Welke onderwijzers(essen) hebben schooltijden r~ (schooltijden duurde dit verzuim en hoe werd in de vervanging voorzien?

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 610