i 20 20 26-27 24—25 name n. 1 - Redenen Redenen NAME N. van verzuim. A. W. Stortenbeker 47 Waarnemend Hoofd. W. Uitterdyk i A. J. Koens examen Geen gymnastiekles. I Blom Plaatsvervangend Hoofd. J. L. Hooftman N. W. C. Kuyk Hoofd der School I H. v. d. Lee 24 ziekte n n n 25. Wolmarans- straat 101. J. L. Hooftman. 40 10 1 o 10 ziekte fam. omstand. ziekte n n n Wijze van voorzienii en Opmerkingen. Keizerstraat re Laantjes 8). Stortenbeker. aat of gracht, lar de school pvestigd is en KC der School. Merdainsche paai 66. van Schie. W. Th. Dhont J. F. Ekering Hoofd n n n der School. 24. Kritzinger- straat 203. W. Uitterdijk. fam. omstand. schutterij ziekte n n Aantal School tijden. Aantal School tijden. 3 4 12 5 133 113 69 10 6 2 170 2 3 10 5 6 2 8 3 2 3 2 1 4 4 2 1 3 2 1 2 3 1 4 4 fam. omstand. a. ziekte a. ziekte n Wijze van voorziening en Opmerkingen. Straat of gracht, waar de school gevestigd is en Hoofd der School. M n .huiselijke omstand. i ziekte bezoek gemeen te- raads-leden ziekte wegens ziekte. bèHGcn..x.e, benoeming in commissie(si andere redenen (welke?). 'hebben scl en hoe werd in d Comm. v. toezicht ;gem. bewaarscholen Examen-comm. voor onds. en hoofd I gem. bewaarschool Examen-comm. onderwijzer 2e kl. 1. Hoeveel schooltijden a. v b. wegens c. wegens d. wegens andere rei 2. Welke onderwijzers»essen) schooltijden duurde dit verzuim f XJVUIU. Van deze schooltijden wer den er 264 waargenomen door lijdelijk personeel62 door het Hoofd der School en 41 door een kweekeling met acte. mej.E. Spoor I A. E. Wellan E. .1. Carrière i C. Dnkwel IJ. Ubl mei. Kühlman A.Hallema W. C. Snel fam. omstand; proefles ziekte Hoofd der School. Tijdelijke leerkracht» volontairs. Hoofd der School. Tjjdelljk onderwijzer. Hoofd der School. n n ri n mej. Drion Colette .1. P. A Haard C. Vrolijk mej. Advocaat A. J. C. v. Vlooten R. Wymenga H. v. d. Jagt J. Wachen bach D. Paap H. A. J. Paap-Pronk! H.M. R. Quaadgras W. C. L. Stol A. C. v. d. Vliet i P. Dekker mej. Nieuwkerk I n Dirksen Schippers j J. Labordus Klasse ingedeeld- Hoofd der Schooi. Klasse ingedee^- ged. kweekel»1? •I. L. van Schie J. C. Vermaas W. P. den Hertog J. F. M. de Goey W. C. Smit W. J. Caspers mej. van Geer- Wijnstok n G. v. Schraven- dijk M. W. Collette 1907 afwezig? van wege het Ryk (welke?). van wege de Gemeente (welke?) verzuimd, om welke redenen, hoeveel -vancrir»»» van verzuim. Tijdelijke leerkracht^ Hoofd der School. Tijdelijke leerkracht^ Hoofd der School Tijdelijke leerkracht* Gymnastiek ging M Volontair. Hoofd der School. Tijdelijke leerkracht* a. examencommissie onderwijzer 2e kl. huiselijke omstand. ziekte 1. Hoeveel schooltijden waart Gij zelf in a. wegens ziekte. b. wegens benoeming in commissie(s) c. wegens benoeming in commissie(s) d. wegens andere redenen (welke 2. Welke onderwtjzera(essen) hebben schooltijden i- [hooitijden duurde dit verzuim en hoe werd in de vervanging voorzien j verg, examen ex. tuinbonwacte huwelijk ziekte I ex. hoofdacte Hoofd der Schoo], Tijdelijke onderwijzeres. 9 50 2 2 4 3 4 3 23 28 12 8 6 2 1 1 3 |U maanden Hoofd der School. n n n waart G|j zelf in 1907 afwezig Z.IÜBUC. benoeming in commissie(s) van wege het Ryk (welke?). -van wege de Gemeente (welke?). schooltijden verzuimd, om welke redenen, hocv» de vervanging voorzien

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 611