I 20 20 52—54 55-56 I 2 I 2 I 8 1 6 i 5 2 2 3 1 Redenen Redenen N A M E N. NAME N. van verzuim. van verzuim. W. J. Jongejan Alt. Labberton a. Hoofd der School. fam. omstand. Combineeren van klassen. F. de Vries Th. A. R. Bles Leeuwen P. E. H. W. J. Schregel I L>. J. Beekman P. Schtff Hoofd der School. fcptunusstraat. Ti. Hólscber. i •1. R. G. Isbrücker Mej. Bastet, t(jd. onds. F. W. Helfferich Mej. Hoftyzer, tijd. onds. straat. W. L. Roel. M. van Spronsen J. Betrem Aantal School tijden. 14 4 akte-examens in Rotterdam. W(jze van voorziening en Opmerkingen. Imt of' gracht, raar de school gevestigd is en Dofd der School. I. X.W. Buiten singel 254. F. J. Jongejan. K. Mielart A, C. Stoorvogel Aantal School tijden. 4 8 Wijze van voorziening en Opmerkingen. 52 Van Merlen- straat 67. Alb. Labberton. J. Kniphorst A. J. Crombet fam. omstand. ziekte fam. omstand. ziekte fam. omstand. ziekte mej J. A. H. Metz M. A.Dikshoorn- I verkiezingen ziekte ziekte 10 2 67 2 8 6 5 1 1 2 o 38 29 a. ziekte 2 28 8 1 8 2 1 2 5 1 2 1 6 5 1 6 30 151 1 132 3 13 3 Straat of gracht, waar de school gevestigd is j en Hoofd der School. verhuizing ziekte fam. omstand. ziekte verhuizing ziekte fam. omstand. ziekte Vervangen door het nemenh Hoofd. J. L. Neyenhuis I P. de Bruyne I Ter Horst Carels I mej. S. A. E. Haax- man G. Graafland 9 1 jaar 51 Heppener ■1- G. Godin d. Woude 27 27 9 3 maanden 11 Jan.-l Apr.: 1 daarna 20 I 1. Hoeveel a. In 84 schooltijden werd door het Hoofd der School in de vervanging voorzien, in de overige werd de klas over genomen door een kweeke- ling met acte. fam. omstand. ziekte fam. omstand. ziekte P. van Damme mej. E. W. Kipp M H. Lever M. A. van Aken i Gymnastieklessen i Teekenlessen gestaakt- wegens benoeming in commissiefs) d. wegens andere redenen 2. Welke onderwpzcrs(essen) schooltijden duurde dit verzuim e ‘j V’ J^-.Hölscher I A. A. v. d. Horst I F. Kuyken I J. C. Nardten l P- van Loo E, Welling H. Kool Y. van Dapperen Hoofd der School. n ff Combineeren van klassen. Hoofd der School. Combineeren van klassen. Hoofd der School. Tijdelijke leerkracht. Hoofd der School. Tijdelijke leerkracht. Volontaire. Hoofd der School. Combineeren van klassen. j Tijd. I Ander ondeiW“- i Kweekeling met a» j Tijd, onder®. in twte i Niet vervangen. J ziekte (afwisselend 1, 2 of 3 dagen) ziekte Door opschuiving derand) onderwijzers en inval der k weekelingen ineen< laagste klassen, ofdoon vallen v. d.heerLabba zelf. Eenmaal, bij ziek! d. hr. Labberton. kreege klasse 1 hal ven dag va omdat alle hulp onib Door de lessen van de# ren tedoenvervangcDf gewone lessen. Door samennemen deri lingen met die van andere klasse. a. akte-examens 1. o. bezoek sollicitanten fam. omstand. ziekte vergel. examen fam. omstand. sollicitatie ziekte j ziekte bloedverw. ziekte ff ziekte bloedverw. ff ff ziekte 53. Van Swinden- I straat. 14. D. Harberts. examen klerk aan de Gasfabriek. ziekte bijzonder verlof vergel. examen ziekte vergel. examen i verhuizimr Eenige da gen in April en Mei. j pl.m. 3 we-1 ken in Juni en Juli. 2 dagen in November. i Nog enkele dagen. 22 1 i 2 I 16 54. Amalia v.Solms-l W. L. Roel j D. Benkelman I P. Bonman 1 E. J. Visser i mej. B. Mulder v. d. Graaf P. Haaring j J. D. v. Ramshorst (gymnastiek) _1 schooltijden waart GjJ zelf in 1907 afwezig? wegens ziekte. b. wegens benoeming in commissiejs) van wege het Rijk (welke i" co van Wege de Gemeente (welke?). andere redenen (welke?) hebben schooltijden verzuimd, om welke redenen, hoeveel en hoe werd in de vervanging voorzien 1. Hoeveel schooltijden waart Gij zelf in 1907 afwezig a. wegens ziekte. b. wegens benoeming in commissiefs) van wege het Rijk (welke?) c. wegens benoeming in commissie(s) van wege de Gemeente (welke d. wegens andere redenen (welke?). 2. Welke onderw(jzers(essen) hebben schooltijden verzuimd, om welke redenen, hoeveel schooltijden duurde dit verzuim en hoe werd in de vervanging voorzien?

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 617