BJjlage 21 aan van Hoofden. a. NAME N. NAME N. Benoemd in Benoemd in 1863 1876 1878 1882 1882 1882 1883 1883 1883 1884 1884 1885 1885 1887 1888 1889 1889 1889 1889 1890 1890 1890 1892 1892 1892 1893 1895 1895 1895 1896 J. Velthuisen G. Smelt K. Baars T. J. Vonk. A. W. Stortenbeker L. de Vries G. Kielder I A. J. P. de Beste H. A. Avenarius. J A. P. Brauckman J. L. Hooftman J. Laban I M. de Vries J. F. Goudswaard P. Rauwerda F. Eterman i J. Eigenhuis S. de Vries J. L. van Schie A. Brummel G. Elgersma W. Uitterdijk S. Postma H. A. Kroese O. Krienen. P. H. Schreuder J. Hoogland J. Oosterkamp F. de Vries 1896 1896 i 1896 1897 1897 1898 1900 1900 1901 1901 1901 I 1901 1902 1902 I 1902 1902 1902 1902 1903 1903 1904 1904 1905 1905 1905 1905 1905 1906 1907 f. de Vletter J. Teebaal M. Keen. Harberts C. F. van der Laan Poot C. J. de Ridder van Rossen Knoppien J. 1’. Lijsen L. Roel J- Ligthart I Duiker Kanon R. Hölscher Laban L Jongejan Goudswaard P-ten Have [W. Valken. P- Prins. Freeburg pt. (Koops K Keilholz. P- van der Kraan pasburg. r de Jongh p- Houwen an Andel NAMEN der Hoofden, Onderwijzers en Onder wijzeressen, werkzaam aan de Openbare Lagere Scholen naar volgorde van benoeming. TOESTAND OP 1 JANUARI 1908.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 619