i 61 aan aan .1. G. Sabelis het huis Rijswijkschestraat no. 155, van 1 Mei 1907 tot en met 30 April 1908, voor f 150 einde no. 1910, voor f 250; A. H. Simon is het benedenhuis Zieken van 1 April 1907 tot en met 30 April 1908, - per week aan 1 aan K. B. Nieu we nh uijsen het benedenhuis West- einde no. 284, van 1 Mei 1907 tot en met 30 April 1909, voor f 300,per jaar; aan C. .1. Evers Jr. de huisjes aan het Westeinde nos. 286, 288, 290 en 292. van 1 Mei 1907 tot en met 30 April 1908, voor f' 192, aan A. Strathmann, weduwe van F. N. Wendt het huis Korte Groenewegje no. 84, van 1 Mei 1907 tot en met 30 April 1908, voor f 350, E. Snijdelaar het huis Zuidwal no. 79, van Mei 1907 tot en met 30 April 1908, voor f 200, .1. F. Berntsen het bovenhuis Veenkade 187, van 1 Mei 1907 tot en met 30 April 1909, voor 1'200, per jaar; aan L. no. 15a, aan W. H. N ieu w en h uij sen het bovenhuis West- 282, van 15 Juli 1907 tot en met 30 April - per jaar: aan W. J. J. Driessen het huis Lange Beesten markt no. 189 met de twee daarachter gelegen, plaat selijk ongen timmerde pakhuizen, alsmede het naast voor meld huis gelegen pakhuis, plaatselijk gemerkt no. 191, van 1 Juli 1907 tot en met 30 April 1908, voor f500, aan S. B1 o k het perceel Z“n ™n 1 Novem ber 1907 tot en met 31 December d. a. v. voor f500, aan H. Ploeg, geb. Homp esc h B ach ra de voor malige ambtswoning van de Gemeentebewaarschool aan het Vaillantplein, van 1 December 1907 tot en met 30 April 1909, voor f 200,— per jaar: aan Mejuffrouw A. Middeldorp het bovenhuis Lange Beestenmarkt no. 133, van 15 November 1907 ■r voor f 6,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 61