i 21 21 I 4 5 NAME N. N A M E N. N A M E N. N A M E N. J. J. van Tongeren. 1907 klasse. A. M. Bosch-de Vletter Benoemd iï K. J. van Zonneveld H. C. Spruijt 1885 1885 Benoemd in 1907 J 1907 Benoemd i ii 1904 1904 1904 1904 1904 1904 1904 I 1882 1M05 1905 1905 1905 1905 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1907 1907 1907 1907 1907 j 1907 11907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 11907 1907 1907 1907 1907 1885 1885 1885 1885 1885 1886 1886 1887 1887 1887 1887 1887 I 1887 1887 1887 J 1888 1888 1888 1888 I 1889 - 1889 1889 1890 '1890 1890 I 1890 1890 1890 1890 1890 j 1890 1891 1891 1891 1891 1891 1891 1891 I 1904 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 i 1905 1905 I 1905 I 1905 1905 1905 I 1905 1905 1905 1905 I 1905 1905 1905 I 1905 I 1905 1905 1884 1884 1884 1884 1884 1884 1885 J. W. C. Altman A. J. C. van Vlooten Benoemd in I C. G. v. Kuijk J. Welling J. B. Jurgens H. H. v. d. Meij. L. B. Noodeman. J. E. v. Zoelen J. P. H. Straatmeijer G. Wolters H. van Tongeren K. C. Delvoije. B. T. v. d. Meulen J. v. d. Berg D. Goed A. 8. Terpstra A. C. v. Wa veren A. Hallema A. J. Koens H. P. F. Laterveer G. Popken P. W. L. Brijnen W. J. G. Verbaan z P. de Jong. A. M. Donker. W. F. Witscheij. W. v. Loo J. v. Etten. J. v. d. Dijk J. B. Blok M. A. v. Praagh. J. Brouwer. J. v. Woerkum G. J. Vos H. J. Noordegraaf E. Th. Harkink A. Broekhuysen J. H. de Gruijter A. Snijder W. B. Goorkate P. Groen H. C. Sark. J. G. Bos H. Versteeg D. Smink W. 0. Smit W. F. v. d. Berg IH. P. Teeuwisse. |G. W. C. de Haas C. Roos J. H. M. J. Heppener M. P. Greshoff 11. Th. Faber J. H. van den Berg E. 0. Verwohlt R. Mendel C. Bondam Wijnstok U. Foray E. van Dapperen. fa. J. M. Cools - fc. W. J. van Wijk. nV. J. Caspers. fa. A. Straub E. P. J. Soer P. van Loo p. J. J. Florijn I. C. Nales J. van der Horst K Th. Genet p. Westerduin D. E. Keuzenkamp l van Trierum F. F. Kartering. t J. Baak W. Kipp van Rees I G. Keunen I- J. Welter L W. Kloosterman. - M. Donker Boer P. M. Hofman - i 1863 1873 1874 1874 I 1877 i 1878 1879 1879 1880 i 1880 i 1880 1881 I 1881 I 1881 i 1882 S. N. Posthumus W. v. Os R. ter Horst E. M. v. d. Grampel G. Hogeveen L. P. Trouw W. van der Veen H. van der Jagt. P. de Jong J. Raven S. Jellema H. K. van Dam Ch. C. Bertram J. Th. Rinkema J. Taconis L. Lewijt N. Schinkel M. W. Verdenius J. E. G. W. Gans A. van Noord. G. J. Thyssen. G. Popken B. van der Meulen A. van. Rozendal A. C. van der Vliet C. F. L. Crop W. Moerman A. Rodenburg. N. Van Beudegom W. P. Minderman P. Hannema W. C. Snel A. Miedema A. J. D. Blom. G. C. Broekhuijsen M. Knijper W. A. van Zant. Th. A. R. Bles M. Koning Y. Hofstra W. J. Smit 19Uö A. M. van Leeuwen 1905 I. van Ry H. M. Michael A. Biever J. L. Neijenhuis M. M. J. v. d. 'Watering H. Hoeffnagel. P. H. Spijker J. Kan M. J. Heijtze C. A. Besanger A. Moerkerk C. A. Klinkenberg J. M. Bijn-Gebing C. P. de Bruin P. A. J. v. d. Schenk E. van der Meer. H. M. Lever F. Aarts A. W. C. Kamminga J. C. van Vianen A. van der Hooft H. A. J. Pronk D. Smink Th. A. R. Bles M. van der Groen I. Carels A. M. v. Rossum L. van Lier 1884 P. W. W. Welter iatu c. w. c. L. Horn W. A. van Duijneveldt J. H. Verkouter G. J. van der Reijden. M. G. F. Hoger vorst J. Reijs N. Dijkshoorn 1882 1882 1882 1882 1883 1883 1883 1883 1883 1883 1883 VAN ONDERWIJZERS. NAAMLIJST VAN* ONDERWIJZERS, NAAMLIJST 1885 1 1904 1904 1905 1906 1906 1906 1907 1907 1907 1907 1901 Onderwijzers en Onderwijzeressen der 2d'

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 621