21 21 I 10 N A M E N. N A M E N. TOESTAND OP 1 JANUARI 1908. Hoofden. a. N A M E N. N A M E N. b. '4' Pietei’se c. 1897 1900 1903 1907 Benoemtl in 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1907 i 1907 1907 S. J. Kool Lieffering van Heffen M. Muns 1866 1881 1890 1896 1904 I 1904 1904 I 1904 1904 1904 I 1904 1904 1905 1905 1907 1907 Benoemd in 1904 1904 J 1904 I 1904 I 1904 1904 1904 I 1904 I 1904 1904 .1. Smit J. Brongers. B. de Boer C. Stotijn F. H. Reebeen H. B. v. Veen. C. J. Poldermans J. C. Rondberg J. Go verts F. E. de Vries H. J. Jacobs A. Klarenberg. P. den Hertog F. C. Mets J. Dam R. Wisman W. C. van Gelderen J. A. van Beemen M. Kij Istra M. Welter J. J. Stempels J. M. Schmidt W. .1. Teebaal Benoemd in C. M. H. Creemers A. E. Wellan M. A. C. Sar C. Kok M. L. van Dijk A. Soeteman A. J. Drion H. M. van der Zanden H. W. Hageman. P. A. Hesse F. H. N. Bloemink A. Vaandrager M. J. Hubert J. A. Pronk L. W. Goedheer A. A. Advokaat J. D. v. Deutekom J. A. Roel L. Th. van Bedaf G. H. Wanink A. J. van der Worff J. P. A Haart G. J. C. Schuddeboom. 1907 190’ 190" 19E 1907 1907 1997 1901: 1907 1901 1901 1901 1901! 1907 1901 1901 1907 1901 1901 1901 1901 190' 1901 E. H. van Beusekom H. A. Hoefman S. Wijnstok S. B. M. Crombet Onderwijzeressen le I 1874 i 1876 1881 I 1896 1901 1902 1902 1904 I 1904 1904 i 1904 1904 1904 Onderwijzeressen 2e 1904 G. Vletter 1904 J H. Mennes H. A. G. Landsman N. C. Hoogteijling J. G. van Wilpe P. C. v. Gulden rang. H. van der Bor C. E. Seelaar W. M. de Gee. J. Berg E. Koolhaalder M. A. Batenburg. G. C. Adee A. G. Magé. D. A. Steenbergen S. J. Haas M. C. v. d. Horst F. J. D. H. Huese .1. Hock r. Gout L Abbing L M. Veelo H. Wijnstok I L. A. Gotteling-Vinnes I. H. L. Haas Schreuder L E. Nelck I J. Kasper I. v. d. Bor |7 A. C. Pieterse I Th. Silvius 1'"-'Plaat. Kasper M r Verha?e Knaap M. Bach. W. Miouiet NOM1NAT1EVE OPGAVE van de Hoofden en Onderwijzeressen aan de Gemeentelijke Bewaar scholen, in volgorde van benoeming. VAN ONDERWIJZERS. NAAMLIJST rang. BflHi il

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 624