62 aan met 31 October 1908, voor een huurprijs be- tot en rekend naar f 300,per jaar; de Naamlooze Vennootschap „Phoenix Brou werij” 837.3 M2. grond, gelegen aan het Gevers Deijnoot- plein, van 1 Januari 1907 tot en met 31 October 1908 voor f 500,— per jaar en van 1.5 M2. grond aldaar, van 1 Juni 1907 tot en met 31 October 1908, voor f 50, per jaar: aan W. J. H. Berenbak ongeveer 144.17 M2. grond, gelegen bij het hotel „des Galeries” te Scheveningen, van 1 April 1907 tot en met 31 October d.a.v., voor f750, aan A. Ph. van Strien 20.0.5 A. grond, gelegen ten Zuidwesten van de Cartesiusdwarsstraat, van 1 Januari 1907 tot en met 31 December d.a.v., voor f20, aan de Naamlooze Vennootschap ,,Utrechtsche A s p h a 11 fa b r i ek, voorheen Ste in e n Tak k e n” 3 A., 84 cA grond, gelegen achter het Molenslop aan den Noordwest Buitensingel, ingegaan 1 November 1906 tot en met October 1907, voor f 140, aan F. H. J. Weijers ongeveer 8.5 M2. grond, ge legen nabij de Wassenaarschestraat, ten Zuidoosten van het terrein van den voormaligen koepel Bellevue”, ingegaan 1 December 1906 tot en met 31 Mei 1907, voor t 102, aan de H o 11 a n d s c h e Ijzeren Spoorweg M a a t- s chap pij ongeveer 97 M2. grond, deel uitmakende van de glooiing langs de Conradkade ten Noordwesten van de brug tegenover de Weimarstraat, ingegaan 1 Juni 1906 tot en 31 December 1925, voor f 25,per jaar: aan de Com missie voor de dienstverrichting van den C h r i s t e 1 ij k e n V o 1 k s b o n d 40 M2. grond, gelegen aan de De Ruijterstraat nabij de Kortenaerkade, van 1 Mei 1907 tot en met 30 April 1908, voor f60, aan P. P. H. van Buuren 60 M2. grond, gelegen bij de Noordelijke zijhaven van de Laakhaven van 1 Maart 1907 tot en met 31 Augustus d.a.v., voor f 30, aan J. Winkelman 1724 M2. grond, gelegen aan de Zusterstraat, hoek Rozen burgstraat van 1 Mei 1907 tot en met 30 April 1908, voor f 15.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 62