I H Verga debing van: Afwezig 1907 1 2 2 Gehouden 24 Vergaderingen: 7 Verzamel lijst uit de Presentielijsten der Commissie tot wering van schoolverzuim, Ie Afdeeling, over het jaar 1907. 9 7 3 1 1 1 2 1 1 3 3 2 3 1 o 2 1 o 6 6 6 6 5 6 6 4 4 5 4 6 5 5 6 5 6 5 5 E. Sieburgh, Voorzitter. A. M, Douwes Dekker, Secretaresse, 11 Juli 25 1 8 8 Augustus 22 12 September 26 10 October 24 14 November 28 12 December 27 i Aanwezig j 10 Januari 24 14 Februari 28 14 Maart 28 11 April 25 8 Mei 23 13 Juni 27 n Aanwezig alle leden op 5 vergaderingen. 6 5 4 n n n n (leAfd.) VERSE. V. D. COMM. T. WERING V. SCHOOLVERZ. 22 T) n n n n n n r> n 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 631