63 van f <50,- aan aan C. .1. den Du Ik en M. den Dulk 112 M2. grond, gelegen aan de Breelstraat, van 1 Mei 1907 tot en met 31 October 1911, voor f 45,per jaar. aan C. K noes ter en K. de Vos de voormalige sprank, gelegen ten zuidoosten van den Nieuwen Duin weg van 1 Mei 1907 tot en 30 April 1910, voor f15, per jaar aan P. W. .1. van Meurs en J. C. P. Hartman 140 M2. grond, gelegen in t verlengde van de Leuvensche- straat, van 1 April 1907 tot en met 31 Maart 1910, voor per jaar. aan J. Pli. Scha dóe ongeveer 140 M2. grond nabij den Badhuisweg, van 1 Juni 1907, telkens voor één jaar, doch in geen geval langer dan tot 31 Mei 1912, voor f 3.5,per jaar; aan L. G. van der Velde 4800 M2. grond, achter de Gemeenteschool aan de Amalia van Solmsstraat, van 1 Juni 1907 tot en met 30 September d.a.v. voor f35. aan de Firma M. Vierling en Co. het oostelijk '/3 gedeelte der eerste sprank van het Kanaal naar Scheve- ningen ten zuidoosten van den Nieuwen Duinweg, van 1 Mei 1907 tot en met 30 April 1908, voor f20.— aan J. H. van der Zalm ongeveer 80 M2. grond, gelegen tusschen de Swarnmerdamstraat en de Laak haven, van 1 Juli 1907 tot en met 31 December d.a.v., voor f 60. P. Snooij ongeveer 373 M2. grond in het zoo genaamde Kleine Veentje nabij het Molenslop aan den Noordwestbuitensingel met de daarop zich bevindende woning, orangerie en broeikas van 1 November 1907 tot en met 31 October 1912, voor f 1.50.per jaar; aan de Naamlooze Vennootschap „Grand-Hó te 1- Garni” 161 M2. grond, gelegen aan de zeezijde langs aan J. A. Rietveld 9 M2.'grond, gelegen aan de noordoostzijde van den weg, toegang gevende van den Westduinweg naar de Visschershaven, van 1 April 1907 tot en met 30 Juni 1910, voor f 25,— per jaar;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 63