22 (4e Afd.) versl. v. n. comm. t. wering v. schoolverz. Vergadering. Afwezig. (buitengewoon) 7 Aldus vastgesteld in de zitting van 23 Januari 1908. Namens de Commissie der 4e Afdeeling: 6 6 6 1 1 .1 W. J. Th. Kouwenhoven, Voorzitter. Joh H. Koert, Seretaris. - 1 - - I Aanwezig. J 7 6 5 6 6 I 'erzamelstaat uit de Presentielijsten der Commissie tot wering van schoolverzuim in de 4e Afd., over het jaar 1907. 10 Januari 24 14 Februari 28 14 Maart 28 11 April 18 8 Mei 23 13 Juni 27 11 Juli 25 8 Augustus 12 September 26 10 October 24 14 November 28 12 December 19 20 6 1 i) 1 vacature. I 1 i t t i i I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 644