64 en van In gebruik werden gegeven: het ..Grand-Hótel-Garni” van l November 1907 tot en met 31 October 1908, voor f322. aan de ’s-G ravenhaag sche Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose kosteloos eene opper vlakte gemeentegrond, groot ongeveer één hectare, ge- aan de Haagsche Tramweg Maatschappij ongeveer 690 M2. grond, gelegen aan het Westeinde, nabij de Loosduinschebrug, van 1 November 1907 tot en met 31 October 1908, voor f 150,— en van ongeveer 7 M2. grond, gelegen aan het Westeinde en deel uit makende van de achter het politieposthuis nabij de Loos duinschebrug aanwezige binnenplaats, van 1 November 1907 tot en met 31 October 1908, voor f 5, aan .1. J. Rietveld ongeveer 75 M2. grond, gelegen aan de zuidzijde van de 's-Gravenzandelaan, nabij de Rozen burgstraat., van 21 October 1907 tot en met 29 Februari 1908, voor f 15, aan W. den Duik Jaczn. 405 M2. grond, gelegen aan de Vlagstraat, van 1 December 1907 tot en met 31 October 1910, voor f 135,per jaar; aan A. Oskam 8 M2. grond, gelegen ten zuidoosten den strandweg, tegenover het gebouw „De Sein post”, van 1 November 1910, voor f 100,— per jaar. aan den Staat der Nederlanden ongeveer 110M2. grond, gelegen in de Westduinen ten Noorden van den Vuurtoren, voor het daarop plaatsen van werken, ten behoeve van eene stoom waarschuwing, van 1 September 1907 af, voor f 10,— per jaar. 1907 tot en met 31 October aan D. Koek Lzn. 239 M2. grond, gelegen aan de Roerstraat te Scheveningen, van 1 November 1907 tot met 31 October 1909, voor f 80.per jaar: aan .1. Bouw ongeveer 140 M2. grond, gelegen aan de Hondiusstraat. van 1 November 1907 tot en met 31 Octobèr 1908, voor f 15,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 64