I i 22 (7 Afd.) VKRSL. V. D. COMM. T. WERING V. SCHOOI.VERZ. r 30 Vergaderingen Aanwezig Afwezig I 1 De Secretaris, Verschoor. Uittreksel uit de Presentielijsten van de Commissie tot wering van schoolverzuim in de 7e Afdeeling over 1907. 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 6 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 5 6 5 6 7 6 10 Januari 22 12 Februari 5 Maart 12 26 9 April 23 7 Mei. 4 Juni 18 25 9 Juli 23 26 20 Augustus 10 September 24 8 October 22 22 November 3 December 10 27 n n 1 1 6 6 6 1 1 2 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 654