Bjjlage 23 Directeur: Dr. N. Quint. Openbare Scholen. A. Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus (A). 63 50 Totaal 208 14 19 53 17 15 59 77 69 261 leerl. In voldoening aan het bepaalde bij art. 12, 2e lid der wet van 19 Mei 1863 St. No. 50, heeft de Commissie van Toezicht op de Openbare en Bijzondere Scholen van Middelbaar Onder wijs te ’s-Gravenhage de eer, U hieronder verslag uit te brengen omtrent den toestand van het aan haar toezicht onderworpen onderwijs over het jaar 1907. 95 jongens, 20 meisjes, te zamen 115 VERSLAG omtrent den toestand van het openbaar en het bijzonder middelbaar onderwijs in de gemeente ’s-Gravenhage over het jaar 1907. lingen, verdeeld als volgt: le klasse 2e 3e De 2 jaar 299 leerlingen, verdeeld als volgt: 2e 70 3e 64 Totaal 240 1- Leerlingen. De cursus 1906/1907 eindigde in Juli 1907 met 261 leer cursus .1907/1908 telde aan het eind van het verslag- le klasse 106 jongens, 27 meisjes, te zamen 133 87 299 leerl. n n rt n n n n n fl T) n r> n r> T) H r> n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 655