i 23 2 Ie klasse, 2e klasse, 3e klasse, 3 12 9 8 7 6 21 22 22 23 22 22 22 22 22 19 19 22 20 Totaal 299 16 1 7 1 2 6 1 8 1 1 1 1 4 1 1 3 Totaal 55 Van één is de bestemming niet bekend. De klassen zijn in den cursus 1907/1908 verdeeld in 14 parallel-afdeelingen en wel: Van de 261 leerlingen aan het eind van den cursus 1906/1907 aanwezig, werden bevorderd: van de le tot de 2e klasse 71, niet bevorderd 44 2e 3e 61, 16. Van de 3e klasse verkregen 56 van de 69 leerlingen het einddiploma. Van de 56 leerlingen (41 jongens en 15 meisjes), die het einddiploma Ontvingen, was de bestemming als volgt: Hoogere Burgerschool met 5-j. c. 3-j. c. afd. A. Handelschool Cadettenschool Cultures Ned. O.-I Handelskantoor Suikercursus Ambtenaar Ministerie, Rekenkamer of aan eene fabriek Voorbereiding bouwkundige onderwijs electrotechnicus apothekersbediende handel muziekonderwijs. Beambte proefstation Behulpzaam in het huishouden. afdeeling A 16 jongens, 7 meisjes, 23 leerlingen. B 14 C 15 D 16 E 23 F 22 A 13 B 13 C 22 D.22 A I, 18 All, 16 B I,' 10 Bil, 20 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS. n n n n 11 ii )i ii n n n n n n n ii Tl 11 n n n ii n n ii n n n n n n 11 r> n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 656