j ji 23 4 3. Onderwijzend personeel. de leerlingen 182, 167 170, 150 197, 170 225, 193 229, 182 262, 214 282, 228 301, 242 Op 1 September bedroeg het aantal leerlingen: 18 56 85 90 85 90 100 100 115 112 127 144 143 143 146 145 176, *71 jongens, 5 meisjes. 15 20 27 32 47 48 54 59 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 2. Onderwijs. Vermits een vrij belangrijk percentage van der 1ste klasse niet is overgegaan, heeft de Directeur, die meende de oorzaak aan de te omvangrijke leerstof voor de 1ste klasse te moeten wijten, getracht daaraan tegemoet te komen, door in den nieuwen cursus het aantal wekelijksche lesuren voor wiskunde met 1 te verminderen. In de klasse III B. werd het onderwijs in wiskunde tot het handelsrekenen beperkt, waardoor tyd beschikbaar kwam, om aan de geheele 3e klasse 2 uren per week gymnastiek onderwijs te geven. De tijdelijke leeraren J. Molenaar (wiskunde), Mr. N. P- 0. van Wijk (staatswetenschappen) en D. B. van Lohuizen (wis- en natuurkunde) ontvingen definitieve aanstelling. Op 1 September 1907 traden in dienst: Mej. Th. A. van Aken, voor Engelsche taal. O. ten Have, voor geschiedenis en aardrijkskunde. E. Hazelhoff, voor Nederlandsch. H >1 n h n H VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 658